Tak dla Odry, Tak dla Polski

Forum odrzańskie

za:   http://www.radakapitanow.pl/viewpage.php?page_id=4

Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej w ramach swoich założeń statutowych, dotyczących poprawy i rozwoju dróg wodnych oraz żeglugi śródlądowej podejmuje działania na rzecz przedłużenia żeglownego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej, która łączy Zespół Portów Szczecin-Świnoujście z uprzemysłowionym regionem Polskiego i Czeskiego Śląska. Obecnie żegluga towarowa na rzece Odrze możliwa jest od Portu Koźle.

W myśl umowy o współpracy, zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kraju Morawskośląskiego – Rada Kapitanów wspólnie z czeskimi partnerami dąży do wydłużenia odcinka żeglownego Odry w jej górnym biegu przez Racibórz do granic z Republiką Czeską i dalej do Ostrawy i Multimodalnego Centrum Logistycznego Mošnov.

Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniłaby się do rozwoju regionów położonych wzdłuż biegu rzeki w ramach Euroregionu Silesia.

Z tą myślą obie strony zainicjowały wspólny projekt, zmierzający do nawiązania trwałej współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi podmiotami gospodarczymi oraz samorządami lokalnymi i regionalnymi na rzecz wykorzystania transportu wodnego.

Projekt ten nazwano “Forum Odrzańskie” a jego realizację wsparł finansowo Fundusz Mikroprojektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. “Forum Odrzańskie” odbędzie się w Chałupkach – symbolicznym miejscu przekroczenia przez Odrę granicy obu krajów.

Celem głównym projektu jest zainicjowanie i stworzenie platformy do debaty z udziałem wszystkich zainteresowanych aktywizacją stosunków polsko-czeskich w dziedzinie współpracy gospodarczej zarówno na poziomie centralnym: międzyrządowym, międzyresortowym jak i lokalnym, samorządowym.

Oczywiście główny nacisk projekt kładzie na koordynację stanowisk przedstawicieli podmiotów gospodarczych i władz samorządowych na rzecz przedłużenia żeglownego odcinka Odry aż do Kraju Morawskośląskiego oraz na zwiększenie świadomości o potencjale i korzyściach, wynikających z tego zamierzenia. W tym celu na Forum zostaną zaprezentowane wszelkie informacje na ten temat – m.in. przebieg trasy, połączenia z innymi drogami wodnymi, portami itp.