Tak dla Odry, Tak dla Polski

W Nowej Soli powstanie Muzeum Odry

za:   http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2172

nowaSol

Władze Nowej Soli (Lubuskie) chcą utworzyć nową placówkę mającą promować walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Środkowego Nadodrza. Muzeum Odry, gdyż taka nazwa jest brana pod uwagę, ma znaleźć się w zabytkowym magazynie solnym. Jak poinformowała rzecznik Urzędu Miejskiego w Nowej Soli Ewa Batko, koncepcja stworzenia placówki jest gotowa. Obecnie trwają prace projektowe, w przyszłym roku będzie pozwolenie na budowę. Samorząd szuka pieniędzy na realizację inwestycji. Wstępne szacunki mówią o kwocie ok. 10 mln zł.

– Liczymy na finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – zaznaczyła Batko. Celem budowy ekspozycji muzealnej Muzeum Odry w przestrzeni zabytkowego magazynu solnego w Nowej Soli jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego obszaru położonego w biegu Środkowej Odry (od Głogowa do Kostrzyna nad Odrą) ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nadodrzańskiego na obszarze powiatu nowosolskiego.

Zadanie to realizowane ma być w oparciu o budowę wystawy stałej, której narracja skupiona będzie wokół trzech zasadniczych osi tematycznych. Pierwsza to dziedzictwo kulturowe środkowej Odry, tj. historia miejscowości położonych na tym obszarze, ich powiązań kulturowych i gospodarczych z rzeką, prezentacja wybranych zabytków i ciekawostek z życia mieszkańców. Drugi element ma stanowić prezentacja walorów przyrodniczo-geograficznych środkowej, m.in. okazów fauny i flory nadodrzańskiej w różnych biotopach, w tym okazów wymarłych lub nie występujących już nad rzeką. Ostatni dział ma być poświęcony tradycjom warzelniczym w Nowej Soli i ukazywać proces powstawania soli, warzenia soli morskiej na przykładzie warzelni w Nowej Soli oraz rolę soli w dziejach człowieka. Planowane przedsięwzięcie obejmuje adaptację dawnego magazynu solnego z końca XVIII stulecia oraz jego otoczenia na cele ekspozycji Muzeum Odry.

Początkowo ekspozycja ma opierać się w głównej mierze na eksponatach zgromadzonych w Muzeum Miejskim w Nowej Soli. Planuje się przeniesienie z niego części zbiorów zgromadzonych dotychczas na ekspozycji pt. „Przyroda Doliny Odry” i innych eksponatów niezbędnych do realizacji koncepcji scenariusza, złożonego z trzech wyżej wymienionych modułów. Program wystawienniczo-dydaktyczny planowanej ekspozycji wpisuje się w promocję odrzańskiego szlaku turystycznego, który realizowany jest przez miasta zaangażowane w transgraniczny projekt “Odra dla turystów 2014”.

Według władz Nowej Soli stworzenie tego typu placówki z jednej strony pozwoli na uratowanie zabytkowego magazynu solnego, ale co nie mniej ważne, będzie stanowić kolejny punkt turystyczny na mapie miasta, w jej historycznej części, która od kilku lat poddawana jest rewitalizacji. Dodatkowym atutem obiektu, oprócz jego walorów historycznych, jest położenie w odległości ok. 150 m od przystani turystycznej w nowosolskim porcie, gdzie cumuje jeden z samorządowych statków turystycznych pływających po Odrze.

Koncepcja zakłada nie tylko rewitalizację zabytkowego magazynu, ale także jego otoczenia. Na placu Solnym ma powstać parking, a podwórze magazynu ma zostać zagospodarowane do celów edukacyjnych oraz rehabilitacyjno-zdrowotnych. Planuje się tam m.in. budowę konstrukcji tężni z miejscami dla odpoczynku oraz prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących zdrowotnych właściwości soli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *