Tak dla Odry, Tak dla Polski

Polska

Rzeki pogłębimy z Chińczykami, statki zbudujemy sami

z:http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2536

Rozmawiał Marek Pielach

Program żeglugi śródlądowej będzie kosztował 70 mld zł, ale nie będą to pieniądze wyłącznie z budżetu. Inwestora strategicznego szukamy Chinach, a państwo da tylko gwarancje, jak w planie Junckera – mówi Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

ObserwatorFinansowy.pl: Rozwój żeglugi śródlądowej na polskich rzekach ma kosztować 70 mld zł. W listopadzie mówił Pan: „inwestycje, które zakładamy mają małą stopę zwrotu, ale gospodarczo, biznesowo się domykają”. Kiedy zatem się zwrócą? (więcej…)

Życzenia

Podnieś rękę Boże Dziecię,

błogosław Ojczyznę miłą.

W dobrych radach w dobrym bycie,

wspieraj jej siłę swą siłą.

Maleńka Miłość przychodząca w tę Świętą Noc do naszych domów niech mocno rozgrzeje Wasze serca i trwa w nich przez cały Nowy 2017 Rok


Życzą z całego serca     Jola i Jacek

Rozpoczęła się operacja wydobycia jachtu Zjawa IV

z:   http://www.gospodarkamorska.pl/MW,Sluzby-Morskie/rozpoczela-sie-operacja-wydobycia-jachtu-zjawa-iv.html

mk,pc

Wykaz uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wyłożony do wglądu

z:  http://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/wykaz-uwag-do-projektu-planu-zagospodarowania-przestrzennego-polskich-obszarow-morskich-wylozony-do-wgladu-.html

mk