Tak dla Odry, Tak dla Polski

prawo

Czy czekamy biernie na kolejną powódź?

[ Gospodarka Wodna nadal potrzebuje interwencji ABW.  J.B. ]

z:   http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=103

http://www.radakapitanow.pl/images/news/kotlarnia.jpg

W artykule „Komu się powodzi na… powodzi” poruszaliśmy temat zabezpieczenia Dorzecza Odry przed powodzią i zupełnie (wówczas) nie rozpoczętych inwestycji głównych tego programu (m.in. zbiornika Racibórz Dolny) ale sowitych wynagrodzeń pobieranych przez „specjalistów”, mających zapewnić bezpieczeństwo ludziom doświadczonym przez żywioł w 1997 oraz 2010 roku.

Wokół Zbiornika Racibórz znów zaczyna robić się medialny szum: jedni (inwestor RZGW Gliwice) twierdzą, że wszystko idzie zgodnie z planem – inni (mieszkańcy terenów zalanych w obu powodziach) domagają się interwencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. (więcej…)

Odpowiedzialność skipera jachtu

z:   http://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/odpowiedzialnosc-skipera-jachtu.html

Ostra zieleń przeciw planom odnowy żeglugi śródlądowej

z:   http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2390

http://www.zegluga.wroclaw.pl/images/news/eko_4.jpg

Plany obecnego rządu, związane z przywróceniem w Polsce transportu rzecznego spotykają się z bezprecedensowym atakiem tzw. organizacji ekologicznych. Dlaczego “tak zwanych”? Przecież znakomita ich większość z ekologią i naukami przyrodniczymi ma niewiele wspólnego. To wyłącznie sposób na wygodne życie kosztem społeczeństwa – celowo dezinformowanego i świadomie wprowadzanego w błąd.

Organizacje pseudo-ekologiczne, wykorzystując niski poziom wiedzy przeciętnego obywatela na temat transportu wodnego – wypisują rękoma swoich aktywistów w przeróżnych publikacjach takie androny, że rzeczywistych znawców tematu bolą zęby… Mało tego: przywołują na poparcie swoich agresywnych tez opinie rzekomo wybitnych naukowców, co – jak można przeczytać poniżej – okazuje się bardzo dwuznaczne a raczej jednoznaczne.

Oto korespondencja, która sprawę ewidentnych manipulacji wyjaśnia: (więcej…)

Podpisanie AGN coraz bliżej

z:    http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2385

http://www.zegluga.wroclaw.pl/images/news/bizoon_4.jpg

W ostatnim czasie dużo uwagi poświęca się problemowi żeglowności dróg śródlądowych w Polsce, której przywrócenie stanowi obecnie jeden z priorytetów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W tym kontekście jednym z kluczowych dokumentów regulującym przedmiotową materię jest tzw. Porozumienie AGN, o którym pisaliśmy na łamach portalu w czerwcu tego roku.

Porozumienie AGN, którego pełna, oficjalna nazwa to Europejskie Porozumienie w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (więcej…)

ABW i Prokuratura w Raciborzu

z:  http://terazodra.pl/?p=1056

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzoruje śledztwo w sprawie doprowadzenia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – reprezentującego Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 11.930.888, 22 zł. w okresie od września 2015 r. do 1 grudnia 2015 r. przez Dragados SA Oddział w Polsce przy realizacji inwestycji Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim, tj. o czyn z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 271 § 1 i 3 kk przy zast. art. 11 § 2 kk.

W sprawie analizowany jest również watek dotyczący sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zawalenia się budowli hydrotechnicznej w postaci tegoż zbiornika przeciwpowodziowego. (więcej…)

PRAWO WODNE. 7 pytań posłanki Małgorzaty Golińskiej (PiS)

z:   http://terazodra.pl/?p=1059

Odpowiada Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Warszawa, dnia 22-07-2016 r.

DZW-I.070.46.2016.MSz
145596.429814.343042

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

W odpowiedzi na zapytanie posłanki Małgorzaty Golińskiej w sprawie projektowanych zmian w ustawie Prawo wodne – K8ZAP535, udzielam następujących informacji. (więcej…)