Tak dla Odry, Tak dla Polski

Wisła

Międzynarodowa Droga Wodna E 70

z:  http://mdwe70.pl

e70 Przemysław Brozdowski

MDW E 70 łączy Europę Zachodnią, od Antwerpii i Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych i przez północną Polskę, z rejonem Kaliningradu i z systemem drogi wodnej Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy). Polski odcinek biegnie od kanału Odra-Havela do śluzy Hohensaten, następnie przez Odrę do Kostrzyna, gdzie łączy się z MDW E 30 i drogą wodną Odra-Wisła. (więcej…)

Z raportu “Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej” opracowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli – fragment

z:  https://www.nik.gov.pl/plik/id,6232,vp,7990.pdf

Image1Tak było na Odrze kiedyś. I komu to przeszkadzało? Tym, którzy mieli dopilnować wzrostu?

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działalność ministra właściwego do spraw transportu, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów skontrolowanych urzędów żeglugi śródlądowej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej, odpowiedzialnych za funkcjonowanie żeglugi śródlądowej w Polsce, nie przyczyniała się do poprawy warunków rozwoju tej żeglugi. Dotyczy to zarówno ich działalności w okresie objętym kontrolą (lata 2011–2013 – I półrocze), jak i w latach wcześniejszych. (więcej…)

Walne zebranie Rady Kapitanów – nowe władze

z:  http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=106

http://www.radakapitanow.pl/images/news/dsc_0014.jpg

Dnia 22 października 2016r.w Kędzierzynie-Koźlu, w swojej siedzibie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”, podczas którego zostały przedstawione i ocenione działania Zarządu i członków za okres 2013-2016r.

Zamykający kadencję Zarząd w osobach:
Prezes – kpt.ż.ś.Czesław Szarek
Wiceprezes – kpt.ż.ś. Andrzej Podgórski
Członek Zarządu – kpt.ż.ś. Stanisław Tadeusz Rachudała
Sekretarz Zarządu – Gabriela Tomik
otrzymał jednogłośnie absolutorium od wszystkich zebranych. (więcej…)

Przywrócić blask królowej…

z:   http://www.portalmorski.pl/zegluga/zegluga-srodladowa/45304-przywrcic-blask-krolowej

Tadeusz Hatalski

Wisła płynie dziko na przeważającej części swojej długości. Fot.: FotoDron.PRO

Wisła płynie dziko na przeważającej części swojej długości. Fot.: FotoDron.PRO

Choć potencjalny szlak żeglowny na Wiśle może osiągnąć blisko 1000 km, to dziś mierzy zaledwie… 104 km. W kilku osobnych odcinkach. To sytuacja niespotykana w Europie Zachodniej, gdzie szlaki wodne, tańsze od kolejowych i drogowych, odgrywają rolę istotnych elementów gospodarki. (więcej…)

Nie ograniczajmy budowy sieci dróg wodnych do przekopu Mierzei Wiślanej

z:  http://www.portalmorski.pl/zegluga/zegluga-srodladowa/45273-nie-ograniczajmy-budowy-sieci-drog-wodnych-do-przekopu-mierzei-wislanej

Fot.: Wikimedia Commons

Fot.: Wikimedia Commons

Idea przekopu Mierzei Wiślanej od dziesiątek, jeśli nie setek, lat ma swoich zwolenników i przeciwników. Warto pamiętać, że pierwsze plany przekopu sięgają czasów Stefana Batorego, a po II wojnie światowej z podobną propozycją wystąpił Eugeniusz Kwiatkowski, twórca Centralnego Okręgu Przemysłowego i portu w Gdyni. Rząd PiS, ogłaszając przetarg na wykonanie projektu inwestycji, wraca do swojego pomysłu z 2006 roku. Choć inwestycja ma uzasadnienie ekonomicznie, powinien jej towarzyszyć jednoczesny rozwój śródlądowych dróg wodnych. (więcej…)