Tak dla Odry, Tak dla Polski

Delegacja Senatu Republiki Czeskiej w Kuźni Raciborskiej

[Czesi chcą kanału Odra Dunaj!  J.B.]

z:http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=107

kuznia_1

Dnia 23 listopada br. w Kuźni Raciborskiej spotkali się samorządowcy i organizacje społeczne z przedstawicielami Parlamentu Czeskiego. Delegacja czeska to przedstawiciele Komisji Senackiej ds. rozwoju terytorialnego, administracji publicznej oraz środowiska oraz Ministerstwa Środowiska.

Delegacja czeska przyjechała do Kuźni Raciborskiej prosto z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wcześniej spotkała się z Marszałkiem Henrykiem Mercikiem. Gościom przewodniczyła Senator Parlamentu Czeskiej Republiki Zdeňka Hamousová. Pani Senator przedstawiła zainteresowanie strony czeskiej pozytywnymi zmianami w obszarze gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w Polsce. Potwierdziła też fakt o trwających pracach nad opracowaniem Studium Wykonalności dla Projektu wodnego Dunaj-Odra-Łaba oraz przedstawiła poparcie dla odcinka drogi wodnej łączącego Polskę z Czechami.

Wizyta przebiegała w formie bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami polskich miast i gmin nadodrzańskich. Wójtowie przedstawili swoje poparcie dla planowanej drogi wodnej w regionie przygranicznym wskazując na rozwój swoich gmin, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz przywrócenie właściwej gospodarki wodno-gruntowej poprzez retencję wody w regionie. Wśród obecnych należy wymienić przedstawiciela Wojewody Śląskiego, Andrzeja Szczeponka.

Członek Stowarzyszenia Rada Kapitanów Żeglugi śródlądowej kpt.ż.ś.Andrzej Podgórski, podsumował wypowiedzi dotyczące przedstawionych korzyści przez samorządy. Jego zdaniem należy wziąć pod uwagę nie tylko korzyści środowiskowe i gospodarcze (niska emisja spalin, bezpieczeństwo hydrologiczne, poprawa gospodarki rolnej i leśnej ect), ale też i społeczne, szczególnie dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na drogach kołowych poprzez przeniesienie części towarów przemysłowych na drogi wodne.

Delegacja z Parlamentu Czeskiego odwiedzi dziś (24 listopada br.)Marszałka Małopolskiego a jutro w Warszawie planowane są dalsze spotkania czeskich Senatorów w Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Senacie RP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *