Tak dla Odry, Tak dla Polski

Gospodarka wodna – stan na dzień 19.01.2016

[ Wygląda na to, że zasadniczy błąd, jakim jest pozostawienie spraw szlaków śródlądowych w kompetencjach lobby środowiskowego, na razie nie doczeka się naprawy. J.B. ]

za:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2221

Gospodarka wodna - stan na dzień 19.01.2016Ministerstwo Środowiska opublikowało tzw. bilans otwarcia, który ujawnia także poważne zaniedbania w zakresie gospodarki wodnej. Mimo prób i licznych nakładów finansowych, nie przeprowadzono reformy w tym zakresie.
Wydano 300 mln zł na Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK), który nie działa. Wydano ponad 100 mln zł na dokumenty planistyczne w zakresie gospodarki wodnej, które zawierają liczne błędy i blokują rozwój kraju i samorządów. Co więcej, w październiku 2015 r. podpisano umowę z Bankiem Światowym na projekt ochrony przed powodzią w dorzeczu Odry i Wisły o wartości 1,2 mld euro i pośpiesznie ogłoszono przetargi na łączną kwotę ok. 250 mln euro, w sposób wykluczający udział polskich firm.
Nie przedłużono ustawy o programie budowy zbiornika Świnna Poręba na 2016 r. Aby zakończyć inwestycję, konieczne jest wydatkowanie 70 mln zł w 2016 r., na które nie ma zapewnionych środków finansowych.
Pozostawiono bez finansowania dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce na Odrze. Jednocześnie w 2008 r. zwiększono kwotę na wykonanie z 404 mln zł na 789 mln zł, a w roku 2014 na kwotę 1 415 mln zł. Konieczne zerwanie umów z wykonawcą robót w stanie upadłości grozi wielomilionowymi karami.
Przesunięto termin wykonania zbiornika Racibórz z 2014 r. na 2018 r. Bez budowy zbiornika Racibórz w przypadku powodzi może dojść do zniszczenia inwestycji we Wrocławskim Węźle Wodnym.
Więcej szczegółów można przeczytać bezpośrednio w treści raportu
Jeden z komentujących powyższy tekst zwraca uwagę na konieczność rozwiązania także problemów opisanych tu:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/transport/nik-o-zegludze-srodladowej.html

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *