Tak dla Odry, Tak dla Polski

II Forum Odrzańskie

za:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2335

http://www.zegluga.wroclaw.pl/images/news/of-fo-logo-trasa-1232.png

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. zaprasza na czesko-polską platformę dyskusyjną nt. wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej Kędzierzyn-Koźle – Racibórz – Ostrava – Mošnov. Forum odbędzie się 25.05.2016 o godz. 10.00 w Bohumínie (CZ) Hotel “Pod zeleným dubem”

Patronat nad forum objęli

Dan Ťok, Minister Transportu Republiki Czeskiej
Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej
Jiří Cienciala, Pełnomocnik rządu ds. Morawsko-Śląskiego, Usteckiego i Karlowarskiego.
Miroslav Novák, Hetman Okręgu Morawsko-Śląskiego
Adrian Czubak, Wojewoda Opolski
Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski

Otwarcie Forum dokonają w dniu 25.05.2016 o godz. 10.00 Petr Vícha, Burmistrz Miasta Bohumín oraz Jiří Cienciala, Pełnomocnik rządu ds. Morawsko-Śląskiego, Usteckiego i Karlowarskiego.

Prezentacje – godz. 10.15-12.00

Prowadzenie panelu – Pavel Bartoš, Prezydent Stowarzyszenia na Rzecz Rowoju Okręgu Morawsko-Śląskiego

1 Plány Ministerstva námořního hospodářství a vnitrostátní plavby v oblasti vnitrozemské plavby v Polsku / Plany Ministerstwa GMiŻŚ dotyczące rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce – Jerzy Materna, státní tajemník, Ministerstvo námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Polska – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej

2 Vodní koridor a aspekty ochrany životního prostředí / Korytarz wodny i aspekty ochrony środowiska – Vladimír Mana, náměstek ministra životního prostředí ČR / Wice-Minister Środowiska Rcz

3 Usplavnění Odry – příležitosti a rizika pro Moravskoslezský kraj / Użeglowienie Odry – szanse i ryzyka dla Okręgu Morawsko-Śląskiego – Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje / Wice-Hetman Okręgu Mor. -Śląskiego

4 Aktivity Opolského vojvody pro usplavnění Odry / Działania Wojewody Opolskiego na Rzecz Odrzańskiej Żeglugi – Adrian Czubak, Opolský vojvoda / Wojewoda Opolski

5 Dopravně-politické souvislosti realizace vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (český pohled) / Transportowo-polityczne powiązania realizacji korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łabe – Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR / Przewodniczący Sekcji ds. Transportu, Izba Gospodarcza RCz

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu

Forum dyskusyjne 12.30-14.30

Prowadzenie panelu – Józef Gumienny, Dyrektor Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., Gliwice

do dyskusji są zaproszeni przedstawiciele instytucji:

– Kancelář prezidenta České republiky
– Województwo Śląskie, Województwo Opolskie
– Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo zemědělství ČR
– Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
– Národní strojírenský klastr, o.s.
– Hydroprojekt Wrocław sp z o.o.
– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych

Więcej szczegółów: msunion.cz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *