Tak dla Odry, Tak dla Polski

Kanał Śląski jako nowa droga wodna Odra-Wisła

za:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2077

Slaski

Podobnie jak Rada Kapitanów i Stowarzyszenie Rozwoju Kraju Morawskośląskiego w sprawie odcinka Koźle-Ostrawa tak Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej wzięło na swoje barki działanie na rzecz połączenia Odry z Wisłą Kanałem Śląskim. Na Forum Odrzańskim, które niedawno odbyło się w Chałupkach news.php?readmore=2075 mówił o tym kpt. Andrzej Podgórski podczas swojej prezentacji w kontekście tworzenia wraz z użeglowieniem transgranicznego odcinka Górnej Odry możliwości połączenia jej z Wisłą poprzez Kanał Śląski.
Otworzyłoby to wielkie możliwości przed całym uprzemysłowionym regionem polskiego i czeskiego Śląska oraz Małopolski – dając impuls do większego bezpieczeństwa powodziowego, niezależności transportowej, energetycznej, wzrostu konkurencyjności wyrobów, tworzenia miejsc pracy itd.

Władze niepołomickiej organizacji pozarządowej działają zarówno w kierunku wydłużenia żeglownego odcinka tzw. Kaskady Górnej Wisły o kolejne dwa stopnie w Niepołomicach i Podwalu jak i realizacji Kanału Śląskiego, który został ujęty w „Planie inwestycyjnym dla Europy” Jean-Claude Juncker’a. Właśnie do przewodniczącego Komisji Europejskiej Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej wystosowało pismo o podjęciu działań koordynacyjnych dla realizacji projektu i w tym celu zwróciło się do władz miast i gmin, leżących na trasie przyszłego kanału z zapytaniem o podjęte działania na rzecz pozyskania inwestorów.

Samorządy, które dotychczas nie mogły podejmować takich działań ze względu na brak wyraźnego impulsu z jakiejkolwiek strony – otrzymały przysłowiowe zielone światło od koordynującej projekt organizacji. Namawiamy więc do aktywności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast aby jak najszybciej zebrać potrzebne dane i dostarczyć je do Zbigniewa Siedlarza, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej, Koordynatora ds. Promocji i Rewitalizacji Wiślanego Szlaku Żeglownego – ul. I. Daszyńskiego 46/4 32-005 Niepołomice – tel. (+48) 601-275-169 e-mail: zsiedl@interia.pl