Tak dla Odry, Tak dla Polski

Komu przeszkadza pani wiceminister?

za:  http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=89

gabriela-tomik

Wobec zalewu medialnych informacji, dotyczących zarzutów prokuratorskich, ciążących jakoby na powołanej na stanowisko wiceministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pani Gabrieli Tomik – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych “Rada Kapitanów” czuje się zobowiązane do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej rekomendowała swojego członka – Gabrielę Tomik na to stanowisko, kierując się jej fachową wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej. Jej ścisła współpraca ze środowiskiem żeglugowym (w sprawach zarówno dróg wodnych jak też ochrony przeciwpowodziowej) datuje się od powodzi w roku 2010. Wówczas doskonale wyszła na jaw zależność pomiędzy dobrze utrzymaną rzeką jako drogą wodną a bezpieczeństwem powodziowym terenów do niej przyległych. Aby dobrze zrozumieć te zależności i problemy żeglugi śródlądowej, ocenić stopień degradacji drogi wodnej i jej infrastruktury – Gabriela Tomik odbyła na zwykłym statku towarowym rejsy Odrą na całej jej długości, poświęcając na to urlop.

Współpraca ta zacieśniła się jeszcze bardziej od momentu, gdy środowisko żeglugowe postanowiło powołać do życia Radę Kapitanów jako organ reprezentujący jego interesy we wszystkich miejscach, gdzie decyduje się o stanie i rozwoju dróg wodnych. Powołano stowarzyszenie, którego jednym z członków założycieli została Gabriela Tomik a jego siedzibą jest miasto Kędzierzyn-Koźle.

Gdy pani Tomik została pełnomocnikiem do spraw Odry przy prezydencie miasta Kędzierzyn-Koźle – środowisko żeglugowe otrzymało mocne wsparcie samorządowe dla swoich działań. Chodziło przede wszystkim o Port Koźle, którego los był niepewny a stopień dewastacji niewyobrażalny. Dzięki aktywności pani Tomik doszło do opracowania koncepcji jego zagospodarowania a chyba po raz pierwszy uważnie posłuchano opinii Rady Kapitanów przy wyborze odpowiedniego wariantu. Dziś Port Koźle stoi przed szansą rozwoju dzięki podpisaniu umowy o jego rewitalizacji z firmami, które stworzą w nim terminale przeładunkowe. Stało się to także dlatego, że przedstawiciele tych firm wzięli udział w tzw. “Rejsie Prawdy” z kontenerami ze Szczecina do Koźla, którego współorganizatorem była właśnie Pani Tomik.

W rejsie tym uczestniczyli też przedstawiciele Republiki Czeskiej, żywotnie zainteresowanej w rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Było to owocem bardzo aktywnej, transgranicznej współpracy Pani Tomik z czeskimi odpowiednikami samorządów terytorialnych oraz czeskimi organizacjami pozarządowymi i kręgami biznesowymi. Z jej inicjatywy Rada Kapitanów nawiązała współpracę z przedstawicielami Żeglugi Czeskiej oraz Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego.

Uczestniczyła lub współorganizowała wiele konferencji dotyczących transportu wodnego w Polsce (Konferencje Odrzańskie w Koźlu i Opolu) i w Czechach (Międzynarodowe Konferencje “Transport 2013” i 2014 w Ostrawie), współorganizowała pierwsze polsko-czeskie “Odrzańskie Forum”, które odbyło się w maju 2015 w granicznych Chałupkach a kolejne zaplanowane jest na rok przyszły w granicznym Bohuminie. Propagowała sprawy Odry wśród posłów Ziemi Opolskiej i Śląska oraz na spotkaniach z europosłami w Brukseli i Strasburgu. Wraz z Radą Kapitanów spotkała się z prezydentem Czech Milosem Zemanem, który jest wielkim orędownikiem rozwoju dróg wodnych i połączenia Dunaj-Odra-Łaba.

Rada Kapitanów nadal uważa, że Pani Gabriela Tomik jest właściwym kandydatem na stanowisko wiceministra w nowym resorcie – po raz pierwszy w historii mającego w nazwie żeglugę śródlądową. Jest jedyną osobą gwarantującą, ze żegluga śródlądowa i drogi wodne mogłyby być wyrwane z zapaści, będącej owocem ponad dwudziestoletnich zaniedbań.

Należy podkreślić, że Rada Kapitanów rekomendując jej kandydaturę na to stanowisko jest wyrazicielem opinii wielu środowisk, związanych ściśle lub pośrednio z gospodarką wodną i żeglugą śródlądową. Domagamy się więc szybkiego wyjaśnienia sprawy, z powodu której na Pani Tomik ciążą zarzuty, gdyż uważamy, iż jest to nieporozumienie a jedynie przewlekłe prowadzenie dochodzenia nie pozwala na oczyszczenie Gabrieli Tomik ze wszelkich podejrzeń.

Prezes Rady Kapitanów
kpt. Czesław Szarek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *