Tak dla Odry, Tak dla Polski

Konferencja: Nowy etap w żegludze śródlądowej

za:https://mgm.gov.pl/93-konferencja-nowy-etap-w-zegludze-srodladowej

konferencja nowy etap w zegludze srodladowej m konferencja nowy etap w zegludze srodladowej1 m

Jeśli chodzi o branżę żeglugi śródlądowej otwieramy nowy etap – podkreślił Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otwierając konferencję dotyczącą rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych. Minister zwrócił uwagę na dwa ważne aspekty: prawny i międzynarodowy.

– Trzeba uporządkować bardzo wiele spraw formalno-prawnych dotyczących żeglugi śródlądowej. Istotna tu będzie współpraca między resortami – wyjaśnił Marek Gróbarczyk kierując słowa m.in. do uczestniczącego w konferencji Mariusza Gajdy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. Przywołał Ramową Dyrektywę Wodną, która takie wspólne działania determinuje.
Drugi aspekt, międzynarodowy, dotyczy konieczności stworzenia szerokiej koalicji w kontekście europejskiego systemu transportowego TEN-T. Podstawowym celem naszych działań jest stworzenie strategii warunkującej kolejny etap, czyli przystąpienie do realizacji inwestycji – kontynuował szef resortu MGMiŻŚ. – Dzisiejszą konferencją otwieramy cykl spotkań dotyczących tych zagadnień.
Jerzy Materna, Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przypomniał, iż po 25 latach po raz pierwszy premier rządu Beata Szydło w swoim expose powiedziała, iż trzeba przywrócić żeglowność polskich rzek. – Cieszy fakt, iż nasz resort oraz Ministerstwo Środowiska razem będą działać w tym kierunku. Oczekiwania są ogromne. Artykułują to ludzie, związani z żeglugą śródlądową, z którymi spotykam się niemal codziennie. Jesteśmy zdeterminowani. Już w tym roku chcemy przystąpić do ONZ-towskiej Konwencji AGN, co wiąże się z koniecznością dostosowania naszych rzek, na początku Odry do IV klasy żeglowności. Wymaga także renegocjacji niefortunnej umowy z Niemcami z III klasą żeglowności Odry, którą podpisał poprzedni rząd. Ta klasa wyklucza szlaki wodne z europejskich korytarzy transportowych i jednocześnie pozbawia nas możliwości aplikowania po ogromne fundusze unijne. Przypomnę, że korytarzem Dunaj-Odra-Bałtyk zainteresowane są państwa środkowej części Europy.
Cieszę się, że drogi wodne wreszcie mają swoją rangę – stwierdził Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. – Całe nasze ministerstwo jest resortem gospodarczym i ma służyć zrównoważonemu rozwojowi z wykorzystaniem dróg wodnych.
Krzysztof Woś, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie przybliżył uczestnikom założenia do programu rozwoju wodnych dróg śródlądowych w naszym kraju. Andrzej Kreft, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej skupił się na zadaniach inwestycyjnych i szacunkowych kosztach ich realizacji na Odrzańskiej Drodze Wodnej oraz Kanale Odra-Dunaj i Kanale Śląskim. O potrzebnych inwestycjach i szacunkowych kosztach ich realizacji na drogach wodnych E-70 i E-40 oraz na górnym i środkowym odcinku Wisły mówił Kasper Jędrzychowski. Referat Piotr Durajczyka dotyczył ewentualnych źródeł finansowania planowanych zadań na polskich śródlądowych drogach wodnych w perspektywie do roku 2020 i do roku 2030. Dyrektor Kamil Wyszkowski uczestnikom konferencji przybliżył istotę i korzyści płynące z przystąpienia do wspomnianej Konwencji AGN (Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu).
Poniżej zamieszczamy prezentacje przedstawione przez referentów dzisiejszej konferencji, otwierającej cykl spotkań dotyczących żeglugi śródlądowej w Polsce.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ

 

Drogi wodne E-70, E-40, górna i środkowa Wisła

Konwencja AGN

Odrzańska Droga Wodna, połączenie Koźle-Ostrawa i Kanał Śląski

Potencjalne źródła finansowania śródlądowych dróg wodnych

Założenia do Programu rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *