Tak dla Odry, Tak dla Polski

Lodołamacze na Odrze w akcji

z: http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2545

Wraz z rozpoczęciem lodołamania na dolnej Odrze, lodołamacze zaczynają pracę z reguły od jeziora Dąbie w Szczecinie, będącego odbiornikiem kry lodowej z rzeki Odry i Warty. Następnie po wyłamaniu na jeziorze w lodzie rynny, lodołamacze kierowane są w górę rzeki. W miarę przemieszczania się czołówki lodołamaczy w górę do akcji włączane są kolejne lodołamacze liniowe, mające za zadanie rozbijanie dużych skupisk lodu na mniejsze elementy i niedopuszczenie do zatrzymania się spływającej kry.

Z uwagi na graniczny charakter rzeki Odry akcja lodołamania w dolnym biegu rzeki prowadzona jest wspólnymi siłami przez polskie i niemieckie lodołamacze. Zgodnie z Umową między RP i RFN o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 19.05.1992 r. kierownictwo techniczne wspólnej akcji lodołamania sprawuje strona polska. Na podstawie Porozumienia administracyjnego z dnia 11.08.1997 r. o organizacji i współpracy w dziedzinie lodołamania na wodach granicznych rzeki Odry od km 542,4 do km 704,1 i rzeki Odry Zachodniej od km 0,0 do km 17,15, strona niemiecka wystawia do akcji lodołamania corocznie 6 do 7 własnych lodołamaczy, które włączają się do wspólnej akcji na Odrze już od Szczecina.

Z uwagi na rozległy ujściowy odcinek Odry charakteryzujący się silnym wpływem stałej i wiatrowej cofki odmorskiej, akcja lodołamania na dolnej Odrze prowadzona jest z głównej siedziby RZGW Szczecin, gdzie zlokalizowane jest Centrum Operacyjne.

Przygotowanie do akcji lodołamania 2016/2017

Prognozowane warunki pogodowe oraz temperatury powietrza spadające poniżej zera spowodowały pojawienie się pierwszych zjawisk lodowych. W dniach od 6 do 7 stycznia br. na Odrze granicznej zaobserwowano tworzący się śryż w granicy 10-15 %. W związku z wystąpieniem zjawisk lodowych polska i niemiecka administracja dróg wodnych uzgodniła redukcję, a następnie całkowite zdjęcie ze szlaku oznakowania żeglugowego. W dniu 9 stycznia Regionalny Zarząd Gospodarki w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Wodno-Żeglugowym w Eberswalde oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej poinformował użytkowników dróg wodnych o zamknięciu żeglugi na wszystkich drogach wodnych będących w administracji RZGW Szczecin z wyjątkiem granicznego odcinka Odry Zachodniej (km 0,0-17,10), który pozostał jeszcze otwarty.

Pierwsze dni akcji lodołamania 2016/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w dniu 9 stycznia, został poinformowany o rejsie jednostki towarowej rzeką Odrą Zachodnią z Niemiec, poprzez Hohensaaten w kierunku Szczecina. Jednostka ta pomimo zamkniętej żeglugi ze względu na zalodzenie drogi wodnej kontynuowała podróż na krajowym odcinku rzeki. Tego dnia w nocy statek utknął w lodzie w km 25,4 Odry Zachodniej. Dzień później kierownictwo akcji lodołamania podjęło decyzję o wysłaniu lodołamacza Dzik, aby pomógł wydostać się z lodu utkniętej jednostce. Wskutek uzgodnień administracyjnych, polski lodołamacz podjął współpracę z niemieckim lodołamaczem Usedom. Lodołamacze około godz. 9:30 uwolniły statek z lodu oraz połamały lód zalegający poniżej km 25,0, aby statek mógł bezpiecznie dopłynąć do portu w Szczecinie.

W pierwszych dniach akcji lodołamania, ze względu na trwające prace rozbiórkowe mostu Cłowego (km 737,6), niemożliwe było prowadzenie akcji lodołamania na rzece Regalicy i Odrze Wschodniej. Zgodnie z harmonogramem przesłanym przez wykonawcę rozbiórki zakończenie prac zaplanowano na dzień 11.01.2017 r.

W związku z powyższym akcja lodołamania na Regalicy i Odrze Wschodniej mogła rozpocząć się najwcześniej w połowie dnia, w środę, 11 stycznia. Rozpoczęcie akcji lodołamania, podczas prac rozbiórkowych, mogłoby doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *