Tak dla Odry, Tak dla Polski

Lubomir Fojtu – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Wodnych Republiki Czeskiej – o kanale Odra Dunaj