Tak dla Odry, Tak dla Polski

Najwięksi wrogowie żeglugi śródlądowej w zarządzie Wód Polskich

Najwięksi wrogowie żeglugi śródlądowej w zarządzie Wód Polskich1 stycznia tego roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania naszym wielkim dobrem wspólnym, jakim są zasoby wodne.

Iwona Koza, Robert Kęsy oraz Mateusz Balcerowicz zostali 2 stycznia powołani przez Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko na stanowiska Zastępców Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Akty powołujące do pełnienia tych funkcji wręczył im pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Mariusz Gajda. Wody Polskie są głównym podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie wodą w Polsce, powstały 1 stycznia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Iwona Koza do końca 2017 r. pełniła funkcję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Robert Kęsy był ostatnim zastępcą Prezesa KZGW, a Mateusz Balcerowicz dyrektorem Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska. Wiceminister środowiska Mariusz Gajda pełni, zgodnie z Prawem wodnym, jako pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich, funkcję Prezesa nowo powstałej państwowej osoby prawnej. Ustawa przewiduje, że Prezes Wód Polskich zostanie powołany w ciągu sześciu miesięcy od powstania nowego podmiotu.

http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/413-minister-srodowiska-powolal-zastepcow-prezesa-wod-polskich

 

Tekst  wzięty  z  https://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2752&c_start=0

 

WODY MI ODESZŁY Z WRAŻENIA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *