Tak dla Odry, Tak dla Polski

Chcemy uruchomienia żeglugi na Odrze. – To bardzo ważne dla gospodarki. – Akcja obywatelska TAK dla Odry – TAK dla Polski

ostatnio dodane

Streszczenie pism dotyczących budowy zbiornika Racibórz Dolny i Kanału Odra – Dunaj

z:  http://www.raciborz.pl/urzad/aktualnosci_lista/Streszczenie-pism-dotyczacych-budowy-zbiornika-Raciborz-Dolny-i-Kanalu-Odra-Dunaj/idn:4741

24 Czerwiec 2016

W ostatnim okresie do Urzędu Miasta Racibórz wpłynęły pisma Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rozwoju, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewody Śląskiego i Biura Poselskiego Krzysztofa Gadowskiego  – Posła na Sejm RP jako odpowiedź na przyjętą przez Radę Miasta Racibórz uchwały z dnia    23 marca 2016 w sprawie dokończenia budowy Zbiornika Racibórz Dolny oraz poparcia koncepcji budowy kanału Odra Dunaj. (więcej…)

Międzynarodowa Droga Wodna E 70

z:  http://mdwe70.pl

e70 Przemysław Brozdowski

MDW E 70 łączy Europę Zachodnią, od Antwerpii i Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych i przez północną Polskę, z rejonem Kaliningradu i z systemem drogi wodnej Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy). Polski odcinek biegnie od kanału Odra-Havela do śluzy Hohensaten, następnie przez Odrę do Kostrzyna, gdzie łączy się z MDW E 30 i drogą wodną Odra-Wisła. (więcej…)

Z raportu “Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej” opracowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli – fragment

z:  https://www.nik.gov.pl/plik/id,6232,vp,7990.pdf

Image1Tak było na Odrze kiedyś. I komu to przeszkadzało? Tym, którzy mieli dopilnować wzrostu?

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działalność ministra właściwego do spraw transportu, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów skontrolowanych urzędów żeglugi śródlądowej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej, odpowiedzialnych za funkcjonowanie żeglugi śródlądowej w Polsce, nie przyczyniała się do poprawy warunków rozwoju tej żeglugi. Dotyczy to zarówno ich działalności w okresie objętym kontrolą (lata 2011–2013 – I półrocze), jak i w latach wcześniejszych. (więcej…)

Walne zebranie Rady Kapitanów – nowe władze

z:  http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=106

http://www.radakapitanow.pl/images/news/dsc_0014.jpg

Dnia 22 października 2016r.w Kędzierzynie-Koźlu, w swojej siedzibie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”, podczas którego zostały przedstawione i ocenione działania Zarządu i członków za okres 2013-2016r.

Zamykający kadencję Zarząd w osobach:
Prezes – kpt.ż.ś.Czesław Szarek
Wiceprezes – kpt.ż.ś. Andrzej Podgórski
Członek Zarządu – kpt.ż.ś. Stanisław Tadeusz Rachudała
Sekretarz Zarządu – Gabriela Tomik
otrzymał jednogłośnie absolutorium od wszystkich zebranych. (więcej…)

“Zemsta Gawłowskiego” w Kuźni Raciborskiej

[Lobby przeciwników racjonalnego rozwoju Polski jest zdeterminowane i dobrze zorganizowane. Kto jest w stanie ich pokonać?  J.B. ]

z:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2439

http://www.zegluga.wroclaw.pl/images/news/zb-rac-2016.jpg

Patron naszego portalu – kpt.ż.ś. Adam Reszka – określił rozwiązanie na początku “Ery Gierka” doskonale funkcjonujących struktur gospodarki wodnej “Zemstą Jaroszewicza”. Zemścił się on za negatywna opinię tychże struktur w sprawie lokalizacji “Huty Katowice”. Rykoszetem trafiła owa zemsta w żeglugę śródlądową na skutek zaprzestania prawidłowego utrzymania dróg wodnych – głównie wówczas Wisły, która kompletnie zdziczała. Dziś taką zemstę funduje nam odsunięty o gospodarowania wodami były wiceminister Gawłowski – doskonale znany z wrogości wobec żeglugi śródlądowej. (więcej…)