Tak dla Odry, Tak dla Polski

Port Koźle – światełko w tunelu

za:   http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2061

APodgorski

kpt. Andrzej Podgórski

Zgodnie z zapowiedzią Rada Kapitanów – reprezentowana przez kpt. Czesława Szarka, Gabrielę Tomik, kpt. Andrzeja Podgórskiego i kpt. Marka Kapelusznego – wzięła udział w dniu 15.04.2015 w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle – w całości poświęconej przedstawieniu radnym zarówno inwestora jak i koncepcji zagospodarowania obszaru Portu Koźle.

Kapitanowie Cz. Szarek i A. Podgórski wzięli też udział tuż przed sesją w bezpośrednim spotkaniu z Mariuszem Banaszukiem (Warsaw Equity Group) i Jarosławem Zemło (Baltchem), na którym zostali zapoznani z koncepcją portu jako akwenu podlegającego specjalnym obostrzeniom w myśl przepisów portowych. Projekt uzyskał nasza pełną akceptację: wyznaczono strefy postoju i szczególnej ochrony dla statków odgazowujących zbiorniki po wyładunku paliw, zabezpieczono miejsce postoju dla jednostek pływających ratownictwa chemicznego i pożarowego oraz stanowisko bunkrowania paliw (lub bunkierkę).

Na sesji panowie Mariusz Banaszuk (z lewej) i Jarosław Zemło (z prawej) spotkali się z władzami miasta. Pierwszy z nich przedstawił reprezentowany przez siebie fundusz Warsaw Equity Group – drugi – jako prezes należącej do funduszy spółki Baltchem – szczegółowo zapoznał zebranych z koncepcją zagospodarowania portu – od lat niewykorzystanego i popadającego w ruinę.
– Baltchem jest spółką, która specjalizuje się w tworzeniu i obsłudze terminali przeładunkowych – głównie paliwowych ale nie tylko. Stale rozwijamy naszą sieć i postrzegamy Kędzierzyn-Koźle jako jedno z naszych głównych centrów logistycznych. Stąd nasza obecność tutaj i już dwuletnie starania o tę inwestycję – powiedział Zemło.

Inwestycja realizowana będzie etapami. Posługując się numeracją basenów znaną nam bardzo dobrze – najprędzej uruchomiony ma być terminal paliwowy na cyplu pomiędzy trzecim i drugim basenem portowym. Powstanie infrastruktura drogowa w formie pętli obejmującej cały cypel, bocznic kolejowych a u nasady cypla utworzy się terminal obsługi autocystern. Nabrzeże od strony elewatora w basenie trzecim będzie wolne od inwestycji i być może odtworzona zostanie tam stacja bunkrowania paliwa, tankowania wody pitnej itp. Strona przeciwległa – przylegająca do terminala paliwowego będzie miejscem obsługi tankowców rzecznych. Całkowita pojemność zbiorników magazynowych sięgnie 100.000 m3. Docelowa zdolność przeładunkowa ma wynosić 600 000 – 1 200 000 ton paliw rocznie.

Cypel pomiędzy drugim i pierwszym basenem, który ma te charakterystyczne ukosowanie linii nabrzeży – kiedyś wyposażone w wywrotnice wagonowe dla węglarek dwuosiowych – to kolejny etap realizacji zagospodarowania portu. Będzie on w pierwszej fazie realizacji podzielony na dwie części: u nasady powstanie terminal kontenerowy o zdolności do 5.000 TEU rocznie – w drugiej powstanie baza przeładunku ładunków sypkich składowanych na placu jednoprzestrzennym (5 800 m2) oraz podzielonym na boksy dla separacji (6 boksów po 800 m2 każdy). Może też być tam przeładowywana stal, nadgabaryty i inne ładunki, stosownie do potrzeb i koniunktury transportowej.

Ostatnim etapem ma być zagospodarowanie pionowego nabrzeża basenu pierwszego. Tu docelowo powstanie terminal kontenerowy o zdolności przeładunkowej 20.000 TEU rocznie. Powstanie tu plac składowy o dwóch polach do składowania kontenerów w pięciu warstwach po 300 szt na warstwę oraz hale do konfekcjonowania (przeładunku i składowania towarów wyładowanych z kontenerów jeśli wymagany jest ich natychmiastowy zwrot).

Jak wynika z koncepcji port będzie wyposażony w pełną infrastrukturę składową i przeładunkową dla transportu trimodalnego: rzecznego, kolejowego i drogowego. Gmina musi jednak zapewnić dobry dojazd do działki inwestycyjnej, czyli wyremontować lub przebudować istniejąca drogę biegnącą ulicą Kłodnicką. Zupełnie niepotrzebnie ten temat zdominował dyskusję radnych, choć przecież nie był on bezpośrednio związany z inwestycją w porcie. Miasto Kędzierzyn_Koźle tak czy owak musi tę drogę przebudować gdyż stwarza ona problemy nawet samochodom osobowym. (videorelacja z sesji)

Jeden z radnych pytał też o to, czy inwestor przewidział w koncepcji zagospodarowania portu miejsce na “marinę lub inną formę ruchu turystycznego, taką jak np. barki turystyczne”. Oczywiście trudno wymagać od każdego znajomości przepisów portowych, obowiązujących w Europie i świecie, które wykluczają swobodny ruch łodzi sportowych i turystycznych w akwenach portów przemysłowych a zwłaszcza tych, będących terminalami paliwowymi. Dodam więc od siebie, że w rejonie Portu Koźle można utworzyć fantastyczne miejsce dla żeglugi pasażerskiej i turystycznej w ujściu dawnego Kanału Kłodnickiego. Po wyremontowaniu i uruchomieniu zabytkowej śluzy, która sama w sobie byłaby niebywałą atrakcją – można byłoby utworzyć idealne miejsca do cumowania mniejszych jednostek wzdłuż brzegu “Sekwany” czyli Kanału Kłodnickiego wzdłuż mieszkalnej dzielnicy Koźle-Port. O reaktywowaniu “Portowej” już nie wspominając.

Ech…. wspomnienia ożyły wraz ze światełkiem w tunelu, jakim jest ten inwestor i ta koncepcja dla niegdyś naszego portu.

kpt. Andrzej Podgórski
rzecznik Rady Kapitanów
foto: kk24.pl