Tak dla Odry, Tak dla Polski

Powstał Klaster Górnej Wisły

za:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2207

stonawski

Jakub Stonawski

Z przyjemnością informuję, że Ogólnopolskie Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorstw powołało do życia Klaster Górnej Wisły z siedzibą w Oświęcimiu. Celem ogólnym klastra jest wykorzystanie współpracy klastrowej na rzecz stworzenia koncepcji, projektów i innych potrzebnych dokumentów do odtworzenia żeglugi na Górnej Wiśle i zbudowania połączenia z Odrą. Da to potencjał do rozwoju gospodarczego i turystycznego województwa małopolskiego.

Koncepcja klastra to najpopularniejsza droga do regionalnej innowacyjności. Klaster to nowoczesna forma integracji i współpracy przedsiębiorstw, środowisk biznesowych, placówek naukowych oraz różnych instytucji publicznych i prywatnych dająca szeroki wachlarz korzyści ekonomicznych i społecznych na danym obszarze. Daje też ogromny potencjał lobbowania na rzecz określonych zadań i zdobywania środków na wykonanie tych zadań.

Celami szczegółowymi Klastra Górna Wisła będzie:
1. Budowa kanału Śląskiego, jako istotnego połączenia drogi wodnej Górnej Wisły z Odrą, a dzięki temu z portami morskimi oraz centrum multimodalnym w Gorzyczkach.
2. Przebudowa istniejącej drogi wodnej Górnej Wisły do klasy IV na całej długości odcinka od kilometra „0” pod Oświęcimiem do stopnia wodnego „Przewóz”.
3. Budowa stopni wodnych „Niepołomice” i „Podwale”.
4. Budowa kanału Krakowskiego.
5. Budowa infrastruktury towarzyszącej – portów, marin, przystani, centrów logistycznych, nadbrzeży przeładunkowych oraz wszelkich innych urządzeń i budowli niezbędnych do prawidłowego działania drogi wodnej oraz wykorzystania jej w celach gospodarczych i turystycznych.
6. Odtworzenie żeglugi na rzece Przemszy do Mysłowic.

Do klastra zapraszam przedsiębiorstwa, których siedziby znajdują się na terenie planowanych inwestycji (od Niepołomic do Kuźni Raciborskiej), a których profil działania jest związany z możliwością wykorzystania transportu śródlądowego. Również inne przedsiębiorstwa które znajdują się na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Zapraszam samorządy przez tereny których przebiega planowana inwestycja. Zapraszam uczelnie wyższe i szkoły. Stowarzyszenia społeczne, których profil działania jest zbieżny z rozwojem żeglugi śródlądowej. Zapraszam wszelkie instytucje, które zajmują się gospodarką wodną, żeglugą śródlądową, transportem, logistyką.

Powyższe inwestycje są częścią programu POLSKA 3.0, który jest programem zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach. Program POLSKA 3.0 został już przedstawiony najwyższym władzom Polski oraz Unii Europejskiej. Patronat nad programem objął Pan Jerzy Buzek. Program skupia w swoich strukturach wiele osób i firm z różnych branż. Dzięki temu Klaster Górnej Wisły będzie miał potężne wsparcie w uzyskaniu swoich celów. Tym bardziej, że jestem również członkiem Komitetu Koordynacyjnego Programu POLSKA 3.0 oraz jednym z jego ekspertów.

W 18 stycznia 2016 r o godzinie 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu odbędzie się pierwsze spotkanie Klastra Górna Wisła. Więcej informacji można uzyskać poprzez mail: jakub.stonawski@gmail.com

Jakub Stonawski
Koordynator Klastra Górna Wisła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *