12 października gmina Wrocław przekazała statek szkolny Westerplatte Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Umowa w sprawie przekazania statku podpisana została w siedzibie dawnego Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Brucknera 10 we Wrocławiu.

W Dniu Marynarza Żeglugi Śródlądowej, 6 grudnia 2017 r statek szkolny Westerplatte pierwszy raz od wielu lat został wyciągnięty na pochylnię i poddany oględzinom. Komisja Techniczna Urzędu Żeglugi śródlądowej we Wrocławiu zbadała stan techniczny urządzeń podwodnych oraz stan kadłuba. Przeglądu dokonano na pochylni stoczni MALBO we Wrocławiu.

– Obecnie Westerplatte czeka kapitalny remont. Po wymianie części poszycia kadłuba i remoncie urządzeń statku przyjdzie czas na montaż nowoczesnego wyposażenia obejmujący zarówno część nawigacyjno-dydaktyczną jak i socjalną statku – mówi Paweł Zapart pełnomocnik Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. powołania we Wrocławiu Technikum Żeglugi Śródlądowej.

rel (Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu)

Fot.: Paweł Zapart