Tak dla Odry, Tak dla Polski

Rada ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej

Rada ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej działa przy ministrze właściwym do spraw żeglugi śródlądowej jako organ opiniodawczo-doradczy.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1672 z późn. zm.) w skład Rady wchodzą następujący przedstawiciele:

• ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,
• ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
• ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
• ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
• armatorów i ich związków,
• ogólnokrajowych przedstawicielstw związków zawodowych pracowników żeglugi śródlądowej,
• ośrodków naukowych zajmujących się żeglugą śródlądową,
• zainteresowanych samorządów województw.

Do zadań Rady należy:
• opiniowanie i wnioskowanie w sprawach ustalania kryteriów i parametrów systemu promocji żeglugi śródlądowej,
• opiniowanie projektów planów finansowych gospodarowania środkami Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego,
• opiniowanie dokumentów Banku Gospodarstwa Krajowego,
• opiniowanie wniosków armatorów w sprawach promocji żeglugi śródlądowej,
• opiniowanie innych spraw na wniosek ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.

W dniu 13 stycznia br. został odwołany skład Rady ds. Żeglugi Śródlądowej funkcjonujący na przestrzeni ostatnich lat. Rada do tej pory składała się z Przewodniczącego, członków oraz Sekretarza Rady.

Odwołania członków Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej (do pobrania)
27 marca 2017 r. Pan Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powołał nową Radę ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej. Aktów nominacji dokonał w dniu 19 kwietnia. Pan Jerzy Materna, sekretarz stanu w MGMiŻŚ w trakcie pierwszego posiedzenia Rady w nowym składzie. Skład nowej Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej został zmniejszony do 12 członków w porównaniu do poprzedniego składu Rady, która działała na przestrzeni ostatnich kilku lat. Celem nowo powołanej Rady jest aktywne działanie na rzecz rozwoju transportu wodnego śródlądowego. W szczególności poprzez zaangażowanie nowych członków Rady w prace wspierające wszystkie działania promujące ten rodzaj transportu.

Powołania członków Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej (do pobrania)
Skład Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej:
1. dr hab. Zygmunt Babiński – powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej, Kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;
2. Robert Kęsy – p.o. Zastępcy Prezesa, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki wodnej;
3. Luiza Kaczmarczyk-Bugaj – Departament Wspierania Polityk Gospodarczych, Ministerstwo Finansów, przedstawiciel ministra właściwego ds. finansów publicznych;
4. Marcin Białek – Naczelnik, Departament Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przedstawiciel ministra właściwego ds. żeglugi śródlądowej;
5. Bartosz Fabiańczyk – Prezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych, przedstawiciel związków;
6. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król – Katedra Polityki Transportowej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Gdańskiego;
7. dr hab. Michał Pluciński – Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego;
8. dr inż. Wojciech Rędowicz – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, przedstawiciel Rektora Politechniki Wrocławskiej;
9. Andrzej Klimek – Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej, OT Logistics S.A., przedstawiciel armatorów – Prezesa OT Logistics S.A.;
10. Joanna Przybyszewska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. rzeki Odry, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciel województw nadodrzańskich;
11. Wiesław Kołodziejski – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, przedstawiciel województw nadwiślańskich oraz województwa warmińsko-mazurskiego;
12. Czesław Szarek – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”, przedstawiciel armatorów i ich związków.

https://mgm.gov.p…odladowej/

Tekst  wzięty  z  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2694

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *