Tak dla Odry, Tak dla Polski

Regiony przygraniczne chcą przedłużenia żeglownej Odry do Ostrawy

za:   http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2075

printer
Regiony przygraniczne chcą przedłużenia żeglownej Odry do Ostrawy

Greg

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kraju Morawsko-śląskiego wspólnie z polskim Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych – Radą Kapitanów – starają się o użeglowienie rzeki Odry aż do Ostrawy-Mošnova. Na tym zagadnieniu skupili się uczestnicy konferencji Oderské fórum- Forum Odrzańskie, która odbyła się 20 maja w Chałupkach a którą przygotowały oba partnerskie stowarzyszenia.

One właśnie zainicjowały projekt „Oderské fórum-Forum Odrzańskie“, którego głównym celem jest koordynowanie stanowiska samorządów lokalnych, przedstawicieli władz państwowych i gospodarki na czesko polskim pograniczu wzdłuż Odry dotyczącego propozycji przedłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej do kraju Morawsko-śląskiego oraz zwiększenia świadomości społecznej o korzyściach z tego wynikających. Projekt Oderské fórum – Forum Odrzańskie wspierany jest finansowo z funduszu mikroprojektu programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
– Użeglowienie Odry do Ostrawy byłoby jednocześnie ekonomiczną restrukturyzacją regionu. Droga wodna będzie dla naszego kraju oznaczać ożywienie gospodarcze i ma być jednym z głównych projektów Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA – stwierdził na konferencji w Chałupkach Pavel Bartoš, przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz rozwoju kraju Morawsko-śląskiego.

Rzeka Odra jest żeglowna od portu morskiego w Szczecinie do Kędzierzyna-Koźla. Miasto to leży 50 kilometrów od granic kraju Morawsko-śląskiego. Jej użeglowienie aż do Ostravy-Mošnova wydłuży Odrzańską Drogę Wodną o 90 kilometrów. Byłby to samodzielny odcinek – niezależny od innych projektów, niemniej mógłby być elementem połączenia Dunaj-Odra-Łaba a wraz z Kanałem Śląskim częścią połączenia Odra-Wisła. Trasa tego odcinka przebiega przez najbardziej uprzemysłowione regiony w Czechach i Polsce, zamieszkałe przez 7 milionów ludzi, z których połowa mogłaby odnieść bezpośrednią korzyść z wydłużenia żeglownej Odry.

– O gospodarczym wykorzystaniu Odry mówi się od dziesięcioleci. Należy podkreślić, że droga wodna jako jedyna umożliwia transport zachowując przestrzeń życiową dla innych stworzeń a transport wodny jest ze wszystkich rodzajów transportu najbardziej przyjazny środowisku – przypomniał Andrzej Podgórski, rzecznik Rady Kapitanów.

Dzięki przedłużeniu Odrzańskiej Drogi Wodnej regiony, przedsiębiorstwa i miasta polsko-czeskiego pogranicza: Ostrawa, Buhumin, Racibórz – zyskają nie tylko połączenie między sobą. Podmioty zlokalizowane na ich terenie będą miały bezpośrednie połączenie z portami morskimi w ujściu Odry i Wisły a także poprzez drogi wodne Europy uzyskają dostęp do portów atlantyckich.

– Przedłużenie drogi wodnej da także wzrost miejsc pracy nie tylko przy jej budowie ale przy jej eksploatacji a także budowie statków, portów. Niepoślednią rolę odgrywa też wodna turystyka. Ma to także znaczenie dla gospodarki wodnej, gdyż zwiększenie pojemności koryta Odry poprawi bezpieczeństwo powodziowe. Ponadto zwiększy się energetyczna niezależność i konkurencyjność gospodarki regionu – podkreślił na konferencji Jiří Cienciala, pełnomocnik rządu w kraju Morawsko-śląskim i Usteckim.

Walorem podnoszącym atrakcyjność transportowego korytarza intermodalnego są drogi wodne, charakteryzujące się dużym potencjałem przewozowym i niską emisją CO2. Regiony: Śląsk i Kraj Morawskośląski komponują się w sieci węzłów intermodalnych do takich rozwiązań transportowych – podkreśliła Gabriela Lenartowicz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego a wcześniej Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– Odpowiednia infrastruktura zatrzyma w kraju tradycyjny dla tego regionu przemysł ciężki. Może się bowiem okazać, że ze względu na brak możliwości transportowania swoich wyrobów wodą przedsiębiorstwa te przeniosą się w inne lokalizacje i odejdą z regionu – dodał Pavel Bartoš.

Znaczenie drogi wodnej dla regionu – szczególnie dla transportu obiektów wielkogabarytowych podkreślał też Ladislav Mravec – główny menadżer Narodowego Klastra Przemysłowego:
Wspieramy ideę połączenia Ostrawy drogą wodną, bo w przeciwnym wypadku nie sprostamy konkurencji – przyznał Ladislav Mravec.

Wybudowanie drogi wodnej to nie tylko możliwości transportowe – to także poprawienie bilansu wody dzięki lepszemu gospodarowaniu nią w ciągu roku – tzn. lepsza hydraulika udrożnionego koryta lub kanału w warunkach powodziowych oraz alimentacji wody w sytuacji odwrotnej (suszy) – argumentował Paweł Macha – burmistrz miasta Kuźnia Raciborska.

Dziewięćdziesiąt kilometrów drogi wodnej o odpowiednich parametrach żeglugowych do Ostrawy kosztowałoby według szacunków ok 800 mln Euro

Gdyby ta trasa została włączona do sieci europejskich korytarzy transportowych TEN-T możliwe byłoby uzyskać z funduszy europejskich dofinansowanie do 85% całości nakładów – przekonywał w Chałupkach Petr Forman, doradca prezydenta Republiki Czeskiej ds. dróg wodnych.

Uczestnicy seminarium uzgodnili, że trzeba opracować studium wykonalności odcinka Kędzierzyn-Koźle – Ostrava – Mošnov, zaimplementować projekt do planów i strategii w obszarze polityki transportowej na wszystkich płaszczyznach i zawrzeć międzyrządową umowę czesko-polską o budowie wspomnianego odcinka drogi wodnej.

Należy też umieścić tę drogę wodną na mapie sieci korytarzy transportowych TEN-T i na tej podstawie ubiegać się o współfinansowanie jej budowy z funduszy europejskich. Ważną rolę ma też odpowiednia informacja w regionach o korzyściach wynikających z tej drogi wodnej“ – zapisano we wnioskach końcowych konferencji.