Tak dla Odry, Tak dla Polski

Reorganizacja zarządzania wodami śródlądowymi

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20.11.2017 w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib, właściwości miejscowej delegatur tych urzędów – w Polsce maja pozostać jedynie trzy Urzędy Żeglugi Śródlądowej: we Wrocławiu, Bydgoszczy i Szczecinie.

Pozostałe staną się delegaturami: Gdańsk, Giżycko i Warszawa będą siedzibami delegatur UŻŚ w Bydgoszczy, Kędzierzyn-Kożle i Kraków delegaturami UŻŚ we Wrocławiu. UŻŚ Szczecin będzie miał pozostawiony swój zasięg terytorialny.

Ze względu na planowane połączenie Wisły i Odry Kanałem Śląskim i bliskość do siedziby UŻŚ we Wrocławiu zrezygnowano z dotychczasowego podziału terytorialnego według zlewni (dorzecza).

W projekcie zaplanowano, ze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2018. Jednocześnie powinna wejść w życie znowelizowana ustawa o żegludze śródlądowej. Harmonizacja terminów wejścia w życie rozporządzenia i ustawy jest niezbędna z uwagi na ścisłe powiązanie przewidzianych w ustawie zmian z rozwiązaniami zakładanymi w rozporządzeniu.

Tekst projektu rozporządzenia: Link.

Tekst  wzięty  z  https://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2767

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *