Port w Gdańsku do rozbudowy? PiS ma nowy plan

Foto: Wikimedia Commons Port w Gdańsku do rozbudowy? PiS ma nowy plan

Rozbudowę portu i poszerzenie jego potencjału o kolejne głębokowodne nabrzeża przeładunkowe, a przede wszystkim utworzenie Portu Centralnego to zadania, jakie stoją przed Zarządem Morskiego Portu Gdańsk – donosi portal trojmiasto.pl. Jak ma wyglądać nowa centralna inwestycja rządu?

Jak czytamy w portalu, port ma powstać pomiędzy ujściem kanału portowego a Naftoportem. W konsekwencji zwolnią się tereny w lewobrzeżnej części Portu Wewnętrznego, które stopniowo będą oddawane miastu.

Centralny Port w Gdańsku – plany budowy, założenia

Z kolei “DGP” dopowiada, że port ma obsługiwać 100 mln ton ładunków rocznie. Na nowych terenach powstać ma wiele nowoczesnych terminali m.in.:

  • drobnicowy,

  • pasażerski,

  • baza przeładunku kontenerów.

Rząd zakłada również budowę nowych terminali umożliwiających obsługę statków pasażerskich.

Centralny Port w Gdańsku - wizualizacja

Foto: ZMPG S.A. Centralny Port w Gdańsku – wizualizacja

Problemem są koszty. Resort przewiduje, że budowa może pochłonąć kilka miliardów euro. – Nie jest wykluczona żadna forma finansowania, łącznie z modelem PPP, wykorzystaniem funduszy europejskich lub zastosowaniem innych instrumentów finansowych – przekonuje w “DGP” Ministerstwo Gospodarki Wodnej. Z kolei prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke mówi, że jedyną opcją jest poszukanie prywatnych inwestorów. W grę ma wchodzić model “wybuduj, operuj, transferuj”.

Mapa możliwych inwestycji Centralnego Portu w Gdańsku

Foto: ZMPG Mapa możliwych inwestycji Centralnego Portu w Gdańsku