Tak dla Odry, Tak dla Polski

Samorządy chcą Kanału Śląskiego

za:    http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2102

slaski

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej wysłało w dniu 24 lipca 2015r pismo, którego adresatem jest Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w sprawie działań Stowarzyszenia na rzecz pozyskania inwestorów dla realizacji inwestycji pod nazwą “Kanał Śląski” oraz “Droga Wodna Górnej Wisły”. Oto treść tego pisma:

Szanowny Panie Przewodniczący

Jak już wcześniej informowaliśmy w piśmie z dnia 26 maja 2015r. nasza Organizacja Pozarządowa w celu koordynacji działań inwestycyjnych przyszłego Kanału Śląskiego wystąpiła do Gmin / Miast leżących na trasie projektowanego Kanału oraz Drogi Wodnej Górnej Wisły z zapytaniem o podjęte działania na rzecz pozyskania inwestorów w związku z ujęciem tych projektów w „Planie inwestycyjnym dla Europy”.

Z satysfakcją informujemy, że w wyniku podjętych działań dysponujemy aktualnie odpowiedziami od 14 samorządów lokalnych stopnia podstawowego (gmina, miasto, powiat) oraz Konwentu Marszałków Województw (organizacja reprezentująca samorządy szczebla regionalnego z całej Polski).

Z zadowoleniem informujemy, że brak jest jakiegokolwiek sprzeciwu wobec planowanych inwestycji infrastrukturalnych, zaś niektóre samorządy deklarują daleko idące działania lokalne na rzecz współpracy przy ich realizacji i późniejszym wykorzystaniu.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Siedlarz

Do wiadomości otrzymują:

Szanowny Pan Karmenu Vella European Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fisheries
Szanowny Pan László Andor European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Mateusz Szczurek Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Artur Radziwiłł Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Robert Krzyśków zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Andrzej Chmiel Radca Ministra Wydziału Stosunków Bilateralnych i Analiz Strategicznych Departamentu Unii Europejskiej Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Przemysław Daca Naczelnik Wydziału Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Maciej H. Grabowski Minister Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Szanowna Pani Danuta Jazłowiecka Poseł do Parlamentu Europejskiego
Szanowny Pan Czesław Siekierski Poseł do Parlamentu Europejskiego
Szanowny Pan prof. Ryszard Legutko Poseł do Parlamentu Europejskiego
Szanowna Pani Elżbieta Achinger Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Andrzej Adamczyk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Piotr Chmielowski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Ryszard Galla Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry
Szanowny Pan Jerzy Polaczek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Andrzej Sztorc Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Jan Paweł Ziobro Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Jerzy Miller Wojewoda Małopolski
Szanowny Pan Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego
Szanowny Pan Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Szanowna Pani Urszula Nowogórska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Szanowny Pan Piotr Litwa Wojewoda Śląski
Szanowny Pan Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego
Szanowny Pan Grzegorz Wolnik Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
Szanowny Pan Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski
Szanowny Pan Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego
Szanowny Pan Norbert Jan Krajczy Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
Szanowny Pan Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Szanowna Pani Małgorzata Owsiany Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Szanowny Pan Piotr Michałowski Head of Office European Investment Bank Warsaw Office
Szanowny Pan gen. bryg. Dariusz Łuczak Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Szanowny Pan Andrzej Podgórski Redaktor Naczelny Portalu Internetowego www.zegluga.wroclaw.pl