Tak dla Odry, Tak dla Polski

Spotkanie Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej w nowym składzie

Rada promocji żeglugi

Rada promocji żeglugi

Jerzy Materna, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej otworzył pierwsze spotkanie nowej Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej. Podczas spotkania zostały uroczyście wręczone nominacje członkom Rady.

Wierzę, że prace powołanej w nowym składzie Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej przyczynią się do rozpowszechniania podejmowanych przez resort działań na rzecz wsparcia transportu wodnego śródlądowego. – powiedział na początku spotkania Jerzy Materna.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele ministrów, armatorów, zawiązków zawodowych pracowników żeglugi śródlądowej, zainteresowanych samorządów województw oraz ośrodków naukowych zajmujących się tematyką żeglugi śródlądowej [art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym].

W spotkaniu wzięli udział nowo powołani członkowie Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podczas inauguracji przedstawiono informację na temat stanu Funduszu Żeglugi Śródlądowej, który jest obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednogłośnie przyjęto regulamin Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej.

Skład Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej

1. prof. dr hab. Zygmunt Babiński – powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej, Kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
2. Robert Kęsy – p.o. Zastępcy Prezesa, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
3. Luiza Kaczmarczyk-Bugaj – Departament Wspierania Polityk Gospodarczych, Ministerstwo Finansów.
4. Marcin Białek – Departament Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
5. Bartosz Fabiańczyk – Prezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych.
6. prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król – Katedra Polityki Transportowej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
7. dr hab. Michał Pluciński – Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
8. dr inż. Wojciech Rędowicz – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.
9. Andrzej Klimek – Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej, OT Logistics S.A.
10. Joanna Przybyszewska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. rzeki Odry, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
11. Wiesław Kołodziejski – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
12. Czesław Szarek – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych “Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Tekst wzięty z  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2629

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *