Tak dla Odry, Tak dla Polski

Statek śródlądowy a środowisko

za:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/articles.php?article_id=75

Apis

Nowoczesny statek rzeczny jest ekologicznie najmniej szkodliwy ze wszystkich środków transportu towarów i żaden inny pojazd o tej samej mocy przewozowej oraz mocy zainwestowanej nie jest w stanie mu dorównać. 

Statek żeglugi śródlądowej jest obszerny i łatwy w za- i wyładunku, może zabierać ładunki wielkogabarytowe i nietypowe, ma bardzo korzystny stosunek mocy wykorzystanej do całkowitej, generuje stosunkowo niskie koszty osobowe, zużywa relatywnie mało energii na przewóz towaru, jest przyjazny środowisku i bezpieczny.
Choć wydawałoby się, że żegluga rzeczna ma w porównaniu z innym środkami przewozu mniejszą sieć dostępnych dróg do przewozu – nie należy tego transportu nie doceniać, gdyż jego globalny udział to ok 25% całkowitych przewozów w krajach z dobrze rozwiniętą tą gałęzią. Statek żeglugi śródlądowej ma poza najniższym z innych środków transportu zużyciem energii. także niemal pomijalnie mały udział w emisji gazowych i stałych zanieczyszczeń wydzielanych przez cały transport towarowy. Również hałas pochodzący z ruchu statku rzecznego leży daleko poniżej dopuszczalnej granicy czyniąc drogi wodne nieporównywalnie ciche w stosunku do autostrad czy kolei. Żegluga rzeczna przyczyniała się niegdyś w dużym stopniu do zanieczyszczenia wód. Obostrzenie przepisów w tej dziedzinie  (i wysokie kary) całkowicie wyeliminowały obecnie wszelkie zrzuty materiałów ropopochodnych i fekalii wprost do wody. Niebezpieczne materiały przewożone są statkami w bardzo bezpiecznych warunkach a wypadki żeglugowe są niesłychanie rzadkie. Stale wzrasta ta część ładunków, która jest przewożona rzekami i kanałami przez większe statki i zestawy pchane, co wpływa pozytywnie na rozwój tej gałęzi transportu w zgodzie z otoczeniem. Zestawy pchane są przecież złożone z dość prostych w budowie i obsłudze obiektów bez napędu i załogi, a przez sztywne spięcie ich ze sobą daje możliwość przemieszczania ich statkiem z załogą i maszynami (pchacz). Tendencja do budowy takich zestawów i dużych statków towarowych wpłynie na wyraźne zwiększenie udziału żeglugi śródlądowej w całym transporcie towarowym wewnątrz lądu.

źródło: www.wsv.de

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *