Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: apel

Apel marszałków w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej

za: http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/apel-marszalkow-w-sprawie-odrzanskiej-drogi-wodnej/c694ht

Marszałkowie Województw Polski Zachodniej w trosce o skuteczną realizację Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 r. apelują o pilne podjęcie działań planistycznych i dokumentacyjnych dla Odrzańskiej Drogi Wodnej. 15 stycznia br. we Wrocławiu w czasie spotkania związanego z inicjatywą “Partnerstwo-Odra” marszałkowie województw podpisali Apel w sprawie opracowania dokumentu planistycznego dla wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej z uwzględnieniem IV klasy żeglowności.

Apel marszałków w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej

Foto: AFP