Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: Brześć

Port Gdańsk pomoże rozwijać polską żeglugę śródlądową

[Wreszcie widzę światełko w tunelu. W Gdańsku zaczęli myśleć.        J.B. ]

foto: Janusz Fąfara

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk powołał wewnętrzny zespół roboczy, którego zadaniem będzie koordynacja procesu tworzenia studium wykonalności dla modernizacji drogi wodnej, łączącej Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany z systemem rzek Białorusi. Ten dalekosiężny projekt ma na celu połączenie Bałtyku z Morzem Czarnym siecią kanałów żeglugi śródlądowej. W perspektywie najbliższych lat pozwoli to na znaczące umocnienie się pozycji Polski jako jednego z kluczowych krajów tranzytowych na mapie Europy. (więcej…)

Powstało studium wykonalności szlaku wodnego Dniepr-Wisła

Brzesc1

mapa:  http://www.terazodra.pl/web.n4?go=533

za:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2199

Około 12 mld euro potrzeba na budowę polskiego odcinka szlaku wodnego Dniepr-Wisła, aby mógł on służyć transportowi towarów między Morzem Czarnym a Gdańskiem.

Chodzi o tzw. autostradę wodną E-40, która prowadziłaby z Gdańska w górę Wisły, następnie do Terespola i dalej przez Brześć do Prypeci, a potem Dnieprem do Morza Czarnego. Wodna trasa wykorzystywana do transportu towarów, pozwoliłaby na odciążenie dróg, zwiększenie przepływu towarów, a także przyczyniałaby się do rozwoju terenów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy.

Na lubelskiej konferencji podsumowano w środę międzynarodowy projekt, który miał na celu m.in. określenie rentowności tego przedsięwzięcia. Wzięli w niej udział specjaliści, którzy opracowali studium wykonalności inwestycji oraz przedstawiciele instytucji rządowych, władz regionalnych i lokalnych oraz samorządów z Polski, Białorusi i Ukrainy. (więcej…)