W związku z poważną awarią takielunku (sztag główny i sztag wewnętrzny) i nadal pogarszającymi się warunkami na oceanie kapitan Andrzej Kopytko podjął decyzję o powrocie do brytyjskiego portu Plymouth.

Pomimo podjętych prób napraw dalsza żegluga i nieuchronne na tym akwenie sztormy sprowadziłyby na jacht s/y Opole i jego kapitana ogromne niebezpieczeństwo, dlatego ta niezwykle trudna dla Andrzeja decyzja musiała być podjęta w oparciu o rozsądek i priorytet bezpieczeństwa. Nasi koledzy w Plytmouth są już poinformowani i pomogą kapitanowi na miejscu. Poniżej oświadczenie kapitana otrzymane drogą satelitarną. (Krystian Szypka) (więcej…)