Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: decyzja

KERM zaakceptował budowę stopnia w Siarzewie

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zaakceptował we wtorek budowę stopnia wodnego w Siarzewie na Wiśle poniżej Włocławka – poinformował w środę minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podczas konferencji podsumowującej dwa lata pracy jego resortu.

“We wtorek została podjęta przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów decyzja o budowie stopnia wodnego w Siarzewie na Wiśle. To kolejny element w ramach udrożnienia rzeki Wisły” – powiedział Gróbarczyk. (więcej…)

Znów powstanie TŻŚ we Wrocławiu

W tym roku ponownie – po 12 latach od zlikwidowania – zostanie utworzone Technikum Żeglugi we Wrocławiu. Prawdopodobna lokalizacja szkoły to ul. Młodych Techników. W sprawie powołania szkoły, jej programu nauczania, statutu oraz podległości (jako szkoły branżowej) pod ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej wydano Zarządzenie nr 6 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Na podstawie art. 5 ust. 3i w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§1.1. Z dniem 15 marca 2017 r. tworzy się Technikum Żeglugi Śródlądowej z siedzibą we
Wrocławiu, zwane dalej „Szkołą”.
2. Szkoła używa nazwy „Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu”.

§2. W Szkole z dniem 1 września 2017 r. uruchomiona zostanie klasa I, a w następnych latach
dalsze klasy zgodnie z ustawowym cyklem kształcenia.

§ 3. Szkole nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
M. GRÓBARCZYK

Tekst wzięty z  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2605&c_start=0