Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: konwencja

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji konwencji AGN

z:http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2551

 Wczoraj Andrzej Duda, prezydent RP podpisał ustawę o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN).

Konwencja AGN zobowiązuje Polskę do dostosowania naszych głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności. Klasy niższe nie uprawniają do korzystania ze środków TEN-T (transeuropejskie korytarze transportowe UE). Aby skorzystać z unijnych funduszy TEN-T, nasze główne drogi wodne muszą mieć parametry właśnie IV klasy żeglowności (głębokość tranzytowa na szlaku min. 2,5 m). (więcej…)

Czy śródlądowe drogi wodne zyskają wreszcie swoją rangę?

za: http://www.pgt.pl/czy-srodladowe-drogi-wodne-zyskaja-wreszcie-swoja-range

Ambitny plan Ministerstwa GMiŻŚ

 Mikołaj Marszycki

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zabiera się za poprawę nienajlepszej sytuacji polskiej żeglugi śródlądowej. 9 II, pod patronatem ministra Marka Grabarczyka, odbyła się konferencja O Programie rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych. Podczas spotkania zaprezentowano wstępną wersję programu pod takim samym tytułem, który będzie uzupełnieniem Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).


Kanał Odra Szprewa / Fot. Archiwum PGT

Jednym z priorytetów programu ma być przystąpienie Polski do konwencji AGN (przygotowanej przez ONZ), która zakłada integrację sieci dróg śródlądowych od Europy Zachodniej po Wschodnią, aż po Ural. Podczas debaty przedstawiono także jego najważniejsze założenia, a więc planowane inwestycje m.in. na Odrzańskiej Drodze Wodnej (ODW), górnym i środkowym odcinku Wisły, drogach wodnych E70 i E40 czy kanale Śląskim. (więcej…)