Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: Malczyce

Śluza Malczyce będzie gotowa do końca maja

Śluza Malczyce będzie gotowa do 30 maja. Wykonawca potwierdził ten termin na spotkaniu z armatorami.

– Szef konsorcjum wykonawców zapewnił mnie dzisiaj, że do 30 maja zostanie otwarta śluza żeglugowa na stopniu wodnym Malczyce. Jest to moment historyczny dla Odry. Czekamy na to ponad 20 lat – powiedział  Jerzy Materna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, otwierając spotkanie z armatorami, które odbyło się 9 lutego br. we Wrocławiu z udziałem ponad 30 przedstawicieli branży.

Wrocław. Przedstawiciele nauki, biznesu i administracji o modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej

Grzegorz Witkowski – podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, uczestniczył w spotkaniu dotyczącym perspektywy ukończenia stopnia wodnego Malczyce, polderu Racibórz i przygotowań do modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Minister zapowiedział konsultacje dotyczące potencjalnych miejsc kolejnych piętrzeń na Odrze. W organizowanym przez rektora Politechniki Wrocławskiej spotkaniu uczestniczyło ok. 40 przedstawicieli nauki administracji i biznesu z nadodrzańskich województw. (więcej…)

Będą (są) pieniądze na dokończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach

Malczyce

Malczyce

Będą pieniądze na dokończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach. W ciągu najbliższych dwóch lat rząd ma przekazać 210 mln zł – zapowiada wiceminister środowiska. To pozwoli dokończyć inwestycję ważną dla ochrony przeciwpowodziowej i dla przywrócenia żeglowności na Odrze.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej budowy stopnia wodnego w Malczycach. W spotkaniu uczestniczyli Wiceminister Środowiska Mariusz Gajda oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Teresa Szczerba. (więcej…)

Malczyce. Nowy stopień i nowy 17-kilometrowy odcinek kaskady ODW.

[Czy rzeczywiście będzie miał miejsce ten cud?     J.B. ]

z:  http://terazodra.pl/?p=951

S. Sahajdak

Stopień wodny Malczyce. 42 lata od wydania decyzji o lokalizacji. 18 lat w budowie. Pierwotnie miał kosztować niecałe 200 mln zł. Zakupione w MAVEL (Czechy) wyposażenie elektryczne elektrowni wodnej od pięciu lat zalega w magazynach producenta. Roczny koszt utrzymania gwarancji, według wiceministra J. Materny, to kilka milionów złotych. W 2014 roku podniesiono wartość inwestycji z 800 mln zł do 1,4 mld zł. Zerwanie umowy z wykonawcą grozi kilkusetmilionową karą odszkodowawczą. Podpisano kolejny aneks. W budżecie na 2016 rok nie zapisano ani grosza na kontynuowanie inwestycji, ani też na jej zabezpieczenie. (więcej…)

Rada Kapitanów w projekcie Polska 3.0

za: http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=86

OdraWr

Projekt POLSKA 3.0 to największy projekt przedstawiony Komisji Europejskiej przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorców, wpisujący się w jej nowe strategie finansowania, ponieważ jest on realizowany poprzez firmy zrzeszone w klastrach i dotyczy transportu multimodalnego. Zakłada przywrócenie transportu na rzekę Odrę, połączenie Odra – Dunaj – Łaba i budowę największego w Europie Centrum Logistycznego – Gorzyczki – Wierzniowice, a także przedłużenie szerokiego toru ze Sławkowa do Centrum Logistycznego, przy równoczesnej modernizacji obecnej trasy Sławków – Hrubieszów. Przedstawione członkom projektu Polska 3.0 wyniki Rejsu Prawdy spowodowały, iż Rada Kapitanów została zaproszona do uczestnictwa w Programie. (więcej…)