Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: plany zagospodarowania

Wykaz uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wyłożony do wglądu

z:  http://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/wykaz-uwag-do-projektu-planu-zagospodarowania-przestrzennego-polskich-obszarow-morskich-wylozony-do-wgladu-.html

mk