Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: pomoc publiczna

Pomoc publiczna dla portów morskich i śródlądowych – projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych

za:  http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/pomoc-publiczna-dla-portow-morskich-i-srodladowych—projekt-rozporzadzenia-komisji-europejskiej-w-sprawie-wylaczen-blokowych.html

AA