Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: przwozy towarowe

Wzrost przewozów ładunków polskimi rzekami

za:  http://www.pgt.pl/wzrost-przewozow-ladunkow-polskimi-rzekami

Ale infrastruktura nadal kuleje

Janusz Kajda

Urząd Statystyczny w Szczecinie podsumował realizację zadań przewozowych w 2014 r. przez krajowych armatorów śródlądowych. Wzrosła wielkość ładunków przetransportowanych przez polskie statki rzeczne, przede wszystkim w relacjach krajowych.


Barka „Grunwald” – armator Leszek Kieltyka ze Stepnicy / Fot. Janusz Kajda

Wymagania stawiane drogom o znaczeniu międzynarodowym (klasy IV i V) w 2014 r. spełniało w Polsce 214 km szlaków wodnych. Pozostałą ich sieć tworzą akweny o znaczeniu regionalnym klasy I, II i III, których długość w 2014 r. wynosiła 3441 km.

Tabor żeglugi śródlądowej. W Polsce, w 2014 r., armatorzy śródlądowi dysponowali 207 pchaczami oraz holownikami, których liczba zmniejszyła się o 1% w porównaniu do poprzedniego roku. Natomiast wzrosła liczba barek z własnym napędem – do 79, o 11,3% oraz wielkość barek pchanych – do 504, o 0,8% Zmniejszyła się natomiast liczba statków pasażerskich – do 99, o 3% W strukturze floty śródlądowej dominują pchacze, stanowiące 86,4% całego taboru pływającego, które w minionym roku przewiozły 6166,5 tys. t ładunków, co stanowi 80,8% ogółu towarów przetransportowanych przez żeglugą śródlądową. (więcej…)