Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: raport NIK

NIK o żegludze śródlądowej

[Tekst ma dwie wady: 1. Jest stary (kwiecień 2014) 2. Jest aktualny.  J.B. ]

za:https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/transport/nik-o-zegludze-srodladowej.html

NIK o żegludze śródlądowej

© Adam Dziura

03 kwietnia 2014 06:49

Zły stan techniczny dróg wodnych sprawia, że polska żegluga śródlądowa traci na znaczeniu. Systematycznie starzeje się flota armatorów. Sytuacji nie poprawia opieszałość urzędów odpowiedzialnych za tę gałąź transportu. Pomimo założeń przyjętych w dokumentach rządowych o wspieraniu żeglugi śródlądowej, jest ona marginalizowana, o czym świadczy także znikomy udział tego sektora transportu w korzystaniu ze środków unijnych.

(więcej…)