Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: RZGW

Na Wieczną Wachtę odszedł Jerzy Bednarek

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że na Wieczną Wachtę odszedł Jerzy Bednarek – absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z roku 1967 w klasie “N”. Jurek był długoletnim pracownikiem Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej we Wrocławiu oddział w Opolu gdzie był kierownikiem Nadzoru Wodnego Opole.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 24.01.2017. Msza żałobna w nowej kaplicy na cmentarzu w Opolu-Półwsi rozpocznie się o godzinie 12.00.

 

za:http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2547

Spotkanie Dyrekcji RZGW z użytkownikami Odrzańskiej Drogi Wodnej

za:  http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/shownews/40/5281/Spotkanie_Dyrekcji_RZGW_z_uzytkownikami_Odrzanskiej_Drogi_Wodnej

dscf9174a.jpg

W piątek 5 lutego, w siedzibie głównej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Dyrektor Teresa Szczerba i Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Bartłomiej Pietruszewski, w towarzystwie swoich współpracowników, spotkali się z przedstawicielami środowiska odrzańskich armatorów, by omówić istotne dla nich kwestie związane z żeglugą na Odrze. Było to pierwsze tego typu spotkanie nowych władz RZGW z przedstawicielami nadodrzańskich podmiotów korzystających z transportu rzecznego. (więcej…)

Na fali

za:   http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2097

na_fali

printer

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami RZGW Wrocław uruchomiło zrzuty wody ze zbiorników retencyjnych Turawa, Mietków, Topola, Kozielno, Otmuchów i Nysa w celu przemieszczenia jednostek pływających przez stopień wodny Brzeg Dolny przed planowanym remontem dolnej głowy i wymiana wrót śluzy. Zrzut wody z Brzegu Dolnego trwać będzie dwa dni. Podyktowane jest to ilością jednostek, ich zanurzeniem i panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (bardzo silne podmuchy wiatru). (więcej…)

Komu się powodzi na… powodzi

za:   http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=5

[ Tekst nie jest świeży, ale niestety z czasem coraz aktualniejszy. Widać w nim jak pod lupą, sposoby dewastowania nie tylko tej, ale  wielu dziedzin  naszej gospodarki.  J.B. ]

Komu się powodzi na... powodzi

Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej

Rzeki w Polsce kojarzą się w ostatnich latach najczęściej z powodziami. Szczególnie tragiczny był bilans „Powodzi Tysiąclecia” z roku 1997: 54 ofiary śmiertelne w całej Polsce i straty materialne rzędu 12 mld zł. Potem nastąpiły kolejne, dotkliwie nas doświadczające powodzie z lat 2001 i 2010. Po tej największej opracowano w drodze ustawy „Program dla Odry 2006”, którego głównym celem było zabezpieczenie mieszkańców Nadodrza przed mogącym się kiedyś powtórzyć kataklizmem. W powodzi (nomen omen) pieniędzy, jakie popłynęły na zrealizowanie tego przedsięwzięcia zatracono chyba jednak główny cel jaki temu przyświecał. Dotychczas nie zrealizowano lub nawet nie rozpoczęto najważniejszych inwestycji służących ochronie przeciwpowodziowej dorzecza Odry. Do tego dochodzą częste protesty tzw. organizacji ekologicznych, które blokują lub poważnie opóźniają realizację przyjętych ustawą celów, wymuszając coraz to nowe, kosztowne analizy, opracowania, ekspertyzy… Czy to przypadek czy doskonale przemyślany sposób na całkiem dostatnie życie? (więcej…)