Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: Sejm

Sejm przyjął ustawę o budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną

Budowę nowej drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym poprzez wykonanie przekopu przez Mierzeję Wiślaną zakłada przyjęta w piątek przez Sejm ustawa. Za głosowało 401 posłów, przeciw było dziewięciu, a 18 wstrzymało się od głosu. Teraz zajmie się nią Senat.

Przygotowana przez rząd ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską zakłada, że budowa nowego szlaku wodnego ma się rozpocząć w 2018 r., a zakończyć w 2022 r. Jej koszt wyniesie ok. 880 mln zł, ma być finansowana ze środków państwa. (więcej…)

Sejm: kompetencje MGMiŻŚ będą poszerzone

z:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2468 08-gazowiecfoto: Tadeusz Jankowski

Posłowie przyjęli poprawki zgłoszone przez izbę senacką do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej.

– Ustawa ma dla nas fundamentalne znaczenie – podkreśla Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Wyposaża bowiem kierownictwo tego resortu w instrumenty prawne niezbędne do realizowania powierzonych nam zadań w obszarze gospodarki morskiej, rybołówstwa, czy żeglugi śródlądowej.

Nowelizacja wiąże się z przydziałem kompetencji w administracji rządowej poprzez zmianę ponad 20 ustaw.

– Nowe przepisy znacznie rozszerzają uprawnienia naszego resortu zwłaszcza w obszarze żeglugi śródlądowej – dodaje podsekretarz stanu MGMiŻŚ.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ
foto: Tadeusz Jankowski

O drogach wodnych na komisji sejmowej

za: http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2328

bizon

Celem planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce jest przywrócenie żeglowności dróg wodnych w kraju – mówił w Sejmie w czwartek wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna. Posłom z sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wiceminister Materna przedstawił tego dnia projekt “Planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030”. (więcej…)

Może ktoś się wybierze? Poproś swojego posła o wejściówkę i przypilnuj naszych spraw

za:  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=GMZ

Planowane posiedzenia komisji sejmowych
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

  • 9 marca 2016 (środa), godz. 11:30

   sala 102/bud. C

   • Prezentacja rządowego projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej
    • – przedstawia Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
  • 10 marca 2016 (czwartek), godz. 11:00

   sala 102/bud. C

   • Informacja na temat budowy zbiornika Racibórz Dolny
    • – referuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
   • Informacja o wynikach kontroli “Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej”
    • – referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.