Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: śluzy

Śluzy do remontu, czyli ster na ląd

za: http://express.bydgoski.pl/345652,Sluzy-do-remontu-czyli-ster-na-lad.html

Jedna z sześciu umiejscowionych na Kanale Bydgoskim – śluza na okolu – jest czynna, ale w bardzo złym stanie.

Fot.: Filip Kowalkowski

Jarosław Jakubowski

Stopień wodny na Okolu czeka remont. Przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Oznacza to jednak zamknięcie się miasta na żeglugę.

Jak poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, odpowiedzialny za śluzę na Okolu, przetargowe ogłoszenie zostanie wkrótce opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Unii Europejskiej, gdzie będzie dostępne przez 40 dni. Jest to przetarg europejski, z uwagi na wielkość zamówienia. Szacuje się, że remont śluzy na Okolu pochłonie 17 milionów złotych.
Przetarg potrwa długo (więcej…)

Kanał Gliwicki odzyskuje dawny blask

za:http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/index.php/pl/szlakizeglowne/modernizacja-luz/aktualnoci/1318-kana-gliwicki-odzyskuje-dawny-blask-luzy-rudziniec-i-kodnica-jak-nowe

Śluzy Rudziniec i Kłodnica jak nowe!

1

Linda Hofman

Zakończył się proces modernizacji śluz Rudziniec i Kłodnica na Kanale Gliwickim. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach powierzył to zadanie firmie Skanska. Wartość prac remontowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to blisko 54 mln zł brutto.

Za sprawą szerokiego zakresu przeprowadzonych robót zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu na Kanale Gliwickim, sprawność obiektów i ich niezawodność, co było priorytetem realizacji projektu. Równolegle trwają prace o podobnym zakresie na śluzach w Łabędach i Dzierżnie, a aktualizowane są dokumenty projektowe dwóch pozostałych śluz Kanału Gliwickiego – informuje Stanisław Gruszczyński, zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Wód w RZGW w Gliwicach i Measured Authorised Officer projektu i dodaje:

(więcej…)