Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: statek szkolny

“Westerplatte II” ….

Statek szkolny WESTERPLATTE od lat nie służył szkoleniu młodzieży. Po likwidacji Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu nowy armator, którym została gmina Wrocław, używał jednostki sporadycznie i wyłącznie do przewozu pasażerów. Przez długie lata nie było ani pieniędzy na remont jednostki ani pomysłu na dalszą jej eksploatację. Armator podejmował kilkukrotnie próby sprzedaży statku. (więcej…)

Statek szkolny Westerplatte – na sprzedaż

za:  http://www.wroc.uzs.gov.pl/news/statek-szkolny-westerplatte-169

Westerplatte
foto:. www.zegluga.wroclaw.pl

Jeszcze kilka lat temu Gmina Wrocław była jedyną gminą armatorem, obecnie coraz więcej gmin jest zainteresowanych statkami rzecznymi. Armatorami są np. gminy: Nowa Sól, Warszawa, Ostróda. Odra cieszy się coraz większym zainteresowaniem rządu. Za jakiś czas po Odrze, zmodernizowanej do min. IV klasy, mają pływać statki wybudowane przez Polskie stocznie. Wielu marszałków województw przyjęło uchwały o modernizacji rzeki od granic z Republiką Czeska do ujścia do Bałtyku do IV klasy żeglowności. Wrocław, w europejskim porozumieniu o głównych śródlądowych drogach wodnych o międzynarodowym znaczeniu w skrócie nazywany Konwencją AGN, jest wymieniany jako port rzeczny o międzynarodowym znaczeniu. W takich okolicznościach Gmina Wrocław podejmuje decyzję o sprzedaży statku szkolnego Westerplatte. Ze względu na wodniackie tradycje naszego miasta oraz ze względu na przedstawiony kontekst pragnę poprosić Pana Prezydenta o ponowną refleksję nad losem najlepiej wyposażonego statku szkolnego w Polsce, który w perspektywie powinien służyć kształceniu wodziarzy oraz marynarzy.