Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: Technikum

Znów powstanie TŻŚ we Wrocławiu

W tym roku ponownie – po 12 latach od zlikwidowania – zostanie utworzone Technikum Żeglugi we Wrocławiu. Prawdopodobna lokalizacja szkoły to ul. Młodych Techników. W sprawie powołania szkoły, jej programu nauczania, statutu oraz podległości (jako szkoły branżowej) pod ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej wydano Zarządzenie nr 6 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Na podstawie art. 5 ust. 3i w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§1.1. Z dniem 15 marca 2017 r. tworzy się Technikum Żeglugi Śródlądowej z siedzibą we
Wrocławiu, zwane dalej „Szkołą”.
2. Szkoła używa nazwy „Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu”.

§2. W Szkole z dniem 1 września 2017 r. uruchomiona zostanie klasa I, a w następnych latach
dalsze klasy zgodnie z ustawowym cyklem kształcenia.

§ 3. Szkole nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
M. GRÓBARCZYK

Tekst wzięty z  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2605&c_start=0

 

Uczniowie Technikum Żeglugi Śródlądowej z Nakła w Szwecji

[ Trafiają się wiadomości bardzo dobre. Oto przykład.  J.B. ]

z:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2484

SONY DSC

To chyba model ORP Iskra

W dniach 25-28 listopada grupa 23 uczniów z klasy III i IV Technikum Żeglugi Śródlądowej z Nakła nad Notecią wraz z opiekunami udała się na bardzo atrakcyjną pod kątem dydaktycznym wycieczkę przedmiotową, której głównym celem było zwiedzenie Gdyni oraz szwedzkich miast Karlskrone i Kalmar. Wycieczka odbyła się wspólnie ze studentami kierunku Rewitalizacja dróg wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. (więcej…)

Technikum Żeglugi Śródlądowej znowu we Wrocławiu

[ Wreszcie wiadomość nie tylko ważna, ale i bardzo ważna, nie tylko dobra, ale bardzo dobra.   J.B.]

z:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2416

Technikum Żeglugi Śródlądowej znowu we WrocławiuJeszcze rok temu taka informacja musiałaby zostać zakończona znakiem zapytania z wykrzyknikiem. Dzisiaj możemy już pisać o ponownym otwarciu TŻŚ we Wrocławiu.
Dużo musiało się wydarzyć. Od początku istnienia Stow. Absolwentów podejmowaliśmy liczne próby działań zmierzających do odtworzenia naszej szkoły. Wbrew optymistycznym, żeby nie powiedzieć wojowniczym podpowiedziom naszych kolegów, absolwentów zdawaliśmy sobie sprawę, że niemożliwe jest odtworzenie szkoły w poprzednim kształcie i miejscu.

Kilka lat temu wydawało się, że prawie osiągnęliśmy cel. Była wstępna lokalizacja i zasygnalizowana dobra wola Wrocławskiego Wydz. Oświaty. (więcej…)