Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: Unia Izb Odry i Łaby

Unia Izb Łaby Odry w sprawie Odry

za:  http://www.wroc.uzs.gov.pl/news/unia-izb-laby-odry-w-sprawie-odry-170

2016-01-25

W dniu 22 stycznia 2016 r. we Wrocławiu miało miejsce spotkanie z prezesem Unii Izb Łaby/Odry panem Grzegorzem Załogą. Tematem spotkania była: Współpracy Unii Izby ze stroną Polską w sprawach projektu modernizacji Odry do min. IV klasy żeglowności. Prezes Unii Izb stwierdził, że obecny rok jest dogodny dla działań na rzecz powrotu żeglugi gdyż przypada 25 rocznicą podpisaniem Traktatu Granicznego ustanawiającego granicę państw na Odrze. Jak poinformował Grzegorz Załoga Unia Izb Łaby/Odry jest gotowa podjąć działania informacyjne na rzecz współpracy międzynarodowej w ramach propagowania idei modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej do min. IV klasy żeglowności.

 Kilka argumentów przemawiających za ideą modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej do min. IV klasy żeglowności.

(więcej…)