Tak dla Odry, Tak dla Polski

Archiwum: wzrost

Wzrost przewozów ładunków polskimi rzekami

za:  http://www.pgt.pl/wzrost-przewozow-ladunkow-polskimi-rzekami

Ale infrastruktura nadal kuleje

Janusz Kajda

Urząd Statystyczny w Szczecinie podsumował realizację zadań przewozowych w 2014 r. przez krajowych armatorów śródlądowych. Wzrosła wielkość ładunków przetransportowanych przez polskie statki rzeczne, przede wszystkim w relacjach krajowych.


Barka „Grunwald” – armator Leszek Kieltyka ze Stepnicy / Fot. Janusz Kajda

Wymagania stawiane drogom o znaczeniu międzynarodowym (klasy IV i V) w 2014 r. spełniało w Polsce 214 km szlaków wodnych. Pozostałą ich sieć tworzą akweny o znaczeniu regionalnym klasy I, II i III, których długość w 2014 r. wynosiła 3441 km.

Tabor żeglugi śródlądowej. W Polsce, w 2014 r., armatorzy śródlądowi dysponowali 207 pchaczami oraz holownikami, których liczba zmniejszyła się o 1% w porównaniu do poprzedniego roku. Natomiast wzrosła liczba barek z własnym napędem – do 79, o 11,3% oraz wielkość barek pchanych – do 504, o 0,8% Zmniejszyła się natomiast liczba statków pasażerskich – do 99, o 3% W strukturze floty śródlądowej dominują pchacze, stanowiące 86,4% całego taboru pływającego, które w minionym roku przewiozły 6166,5 tys. t ładunków, co stanowi 80,8% ogółu towarów przetransportowanych przez żeglugą śródlądową. (więcej…)

Wiceminister infrastruktury i rozwoju: Odra ożyje dla masowego transportu

za:   http://logistyka.wnp.pl/wiceminister-infrastruktury-i-rozwoju-odra-ozyje-dla-masowego-transportu,251428_1_0_0.html

 

Wiceminister infrastruktury i rozwoju: Odra ożyje dla masowego transportu

wnp.pl   Z wiceminister Dorotą Pyć rozmawia Piotr Stefaniak

Będziemy dążyć do jasno określonego celu, by na Odrze regularna żegluga była możliwa przez około 240 dni w roku, a nie 90, jak obecnie, i by pracowało tam nie kilkadziesiąt, lecz kilkaset statków żeglugi śródlądowej – mówi Dorota Pyć, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Co jest powodem tego, że latami nie dbano o stan rzek, prowadząc też do zapaści żeglugi śródlądowej: brak programu gospodarczego dla nich, brak pieniędzy, czy konsekwencji?

(więcej…)

Żegluga śródlądowa w II Rzeczpospolitej

za:  http://marucha.wordpress.com/2014/12/26/zegluga-srodladowa-w-ii-rzeczpospolitej/

Tomasz Basarabowicz

Władze odrodzonego po latach niewoli Państwa Polskiego stanęły przed ogromem wyzwań w każdej dziedzinie życia. Polska musiała samodzielnie podźwignąć gospodarkę, w poważnym stopniu zdewastowaną w wyniku I wojny światowej i wojny z bolszewikami. W opłakanym stanie był również transport śródlądowy.

Niemen pod Grodnem. Na pierwszym planie motorówka „Michał Ogiński”, zbudowana w warsztatach mechanicznych Zarządu Dróg Wodnych w Grodnie /Archiwum Tomasza Basarabowicza

(więcej…)