Tak dla Odry, Tak dla Polski

W Brukseli o rozwoju transportu multimodalnego w regionie Łaby i Odry

Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, uczestniczył w konferencji, pt. Rola żeglugi śródlądowej w rozwoju transportu multimodalnego w Europie Centralnej, w Brukseli. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu landu Saksonii-Anhalt i Sekretariatu Generalnego Unii Izb Łaby Odry z Magdeburga. Konferencja odbyła się 15 i 16 marca 2017 r.

W trakcie konferencji minister Jerzy Materna przedstawił priorytety rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce w perspektywie do roku 2030 oraz informacje o podjętych działaniach. Zaznaczył, że resort podjął szeroką współpracę w celu szybkiego przywrócenia żeglowności na Odrze. Jednym z pierwszych efektów tych działań ma być uruchomienie w najbliższym czasie dostaw węgla Odrzańską Drogą Wodną, na odcinku Port Gliwice – Elektrownia Opole.

– Pracujemy nad przygotowaniem studiów wykonalności dla najważniejszych projektów inwestycyjnych. W bieżącym roku spodziewamy się pierwszych cząstkowych raportów. Wszystkie podejmowane przez resort działania mają na celu przywrócenie żeglowności na polskich śródlądowych drogach wodnych. – powiedział wiceszef resortu.

Minister poinformował uczestników spotkania, że 6 marca 2017 r. Prezydent RP ratyfikował konwencję AGN (Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym). Konwencja ta nakłada na nasz kraj szczególne obowiązki, będące w kompetencji ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej. Minister docenił zainteresowanie niemieckich środowisk gospodarczych użeglowieniem Odry, podkreślił intensywną współpracę z Czechami w ramach Grupy Roboczej ds. połączenia Dunaj-Odra-Łaba.

Istotną częścią wydarzenia był wyjazd studyjny do belgijskiej miejscowości Kortrijk położonej nad rzeką Leie. Kortrijk posiada dostęp do Morza Północnego przez kanał Kortrijk-Bossuit. Celem wizyty było zapoznanie się na miejscu z budową Kanału Sekwana-Skalda, łączącego Paryż z Morzem Północnym. W najbliższym czasie w ramach tego wielkiego przedsięwzięcia planowane są prace na odcinku Compiegne-Cambrai, który stanowi brakujące ogniwo tego połączenia. Realizowana inwestycja jest projektem międzynarodowym. Doświadczenia przy jej realizacji mogą być pomocne przy planowaniu modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej i połączenia Dunaj-Odra-Łaba.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Polski, Niemiec i Czech. Reprezentowane były środowiska gospodarcze i administracja, a także parlamentarzyści i przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Tekst wzięty z  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2615

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *