Tak dla Odry, Tak dla Polski

W Tolkmicku o żegludze i turystyce wodnej na Dolnej Wiśle

za:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2054

most_zwodzony_w_rybinie_na_szkarpawie

kpt. ż.ś. Janusz Miszewski

W siedzibie Urzędu Miasta w Tolkmicku 09-04-2015 r odbyła się konferencja pt. “Komunikacja wodna i rozwój turystyki w obszarze Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Kanału Elbląskiego”. Spotkanie prowadził Michał Górski – Prezes spółki “Pętla Żuławska”, która – przy współpracy z firmą “Hydroserwis-Żegluga Tczewska” – była organizatorem konferencji. Spotkanie zgromadziło szerokie grono firm, osób i instytucji samorządowych zainteresowanych rozwojem dróg wodnych rejonu dolnej Wisły.

W I części spotkania swoimi doświadczeniami w prowadzeniu żeglugi turystycznej i eksploatacji tramwajów wodnych podzielili się przedstawiciele firm żeglugowych i samorządów:

– Agnieszka Buczyńska dyrektor d.s. marketingu i sprzedaży Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej przedstawiła problemy funkcjonowania firmy w okresie dwuletniego kapitalnego remontu Kanału Elbląskiego i zaprezentowała plany na najbliższy sezon zaznaczając, że firma chce pozostać i dalej aktywizować swoją działalność na wodach pętli żuławskiej w oparciu o port Malbork i Elbląg.

– prezes Żeglugi Gdańskiej Jerzy Latała podkreślił w swoim bardzo merytorycznym wystąpieniu iż funkcjonowanie tramwaju wodnego jako specyficznego rodzaju działalności pomiędzy turystyką a komunikacją miejską ma sens tylko wtedy gdy pływają one codziennie, o stałych porach tak by pasażerowie się do nich przyzwyczaili i gdy bilety są tanie. Nie da się tego uzyskać bez dofinansowania samorządów.

– armator tramwaju wodnego “Generał Kutrzeba” kpt.ż.ś. Jan Popończyk zwrócił szczególną uwagę na problem braku wykwalifikowanych kadr (szczególnie kapitanów) do pracy na statkach pasażerskich żeglugi śródlądowej.

W II części konferencji przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Stanisław Otremba przedstawił dokonania i plany inwestycyjne administracji wodnej w regionie dolnej Wisły. Żeglugowców ucieszyła zapowiedź odbudowy około 400 główek, które – miejmy nadzieje – przyczynią się do poprawy warunków eksploatacjnych na szlaku dolnej Wisły. Niestety; na pytanie o most-zawalidrogę w km. 50,8 rzeki Nogat, który miał być tymczasowy, a którego niski prześwit skutecznie tamuje żeglugę odpowiedział, iż “most stoi i użytkownicy drogi wodnej muszą to po prostu uwzględniać w swoich planach rejsowych”.

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku p. Marian Kidaj krótko omówił niektóre aspekty bezpiecznej żeglugi po wodach pętli żuławskiej.

Zwieńczeniem konferencji było wręczenie nagród Grand Prix Przyjaznego Brzegu przedstawicielom gmin nadzalewowych. Konferencję umilił występ Tczewskiej Formacji Szantowej, której repertuar zawierał też szanty “szuwarowe”.

kpt. ż.ś. Janusz Miszewski (Rada Kapitanów)
foto: Andrzej Stawski, Janusz Miszewski