Tak dla Odry, Tak dla Polski

“Westerplatte II” ….

Statek szkolny WESTERPLATTE od lat nie służył szkoleniu młodzieży. Po likwidacji Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu nowy armator, którym została gmina Wrocław, używał jednostki sporadycznie i wyłącznie do przewozu pasażerów. Przez długie lata nie było ani pieniędzy na remont jednostki ani pomysłu na dalszą jej eksploatację. Armator podejmował kilkukrotnie próby sprzedaży statku.

Dopiero powstanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniło nastawienie dotychczasowego armatora. Od samego początku ministerstwo deklarowało chęć remontu statku i oddania go celom do jakich był zbudowany czyli do szkolenia przyszłych marynarzy żeglugi śródlądowej. Gmina postanowiła przekazać statek Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Umowa w sprawie przekazania Statku szkolnego WESTERPLATTE podpisana została 12 października 2017 r. w siedzibie dawnego Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Brucknera 10 we Wrocławiu. Umowę podpisali:

W imieniu gminy Wrocław Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu Marek Łaźniak

W imieniu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pełnomocnik Paweł Zapart

Podczas podpisywania umowy obecni byli także Prezes Absolwentów TŻŚ Waldemar Rybicki oraz Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Jan Pyś. Pierwszy krok został zrobiony kolejny to remont statku. Stan techniczny WESTERPLATTE to wielkie wyzwanie zarówno techniczne jak i finansowe.

 

Tekst  wzięty  z  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2718

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *