Tak dla Odry, Tak dla Polski

Znowu opóźnienie w oddaniu Zbiornika Świnna Poręba

Zapora w Świnnej Porębie z lotu ptaka.

 

Mimo zapewnień, w tym roku nie zostanie oddany do użytku Zbiornik Świnna Poręba. Terminu zakończenia budowy nie chce podać nawet Stefan Sawicki, zastępca dyrektora RZGW w Krakowie.

W tym roku według ostatecznych zapewnień miał zostać oddany do użytku budowany od 30 lat Zbiornik Świnna Poręba.  Okazuje się, że jednak termin ten po raz kolejny został przesunięty. Na kiedy? Nie wiadomo.

Ja już więcej nie będę podawał kolejnych terminów napełniania zbiornika. Zadeklarowałem się w 2013 i 2014 roku, że w tym roku to skończymy. Niestety, tak mnie urządzono, że zostałem pozbawiony pewnych środków i nie mogę zrealizować programu, o którym powiedziałem, że zrealizuję – mówił na ostatniej sesji Rady Gminy Stefan Sawicki, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Aby oddać zbiornik do użytku nie potrzeba wiele. Przed budowlańcami ustabilizowanie trzech osuwisk oraz wybudowanie 2,5 km drogi łączącej Świnną Porębę z Gołębiówką i Brańkówką, która ma zastąpić dawne połączenie przez były most kolejowy w Mucharzu. Właśnie od tej drogi Wacław Wądolny, wójt gminy Mucharz uzależnia oddanie do użytku obiektu. Bez niej mieszkańcy Brańkówki będą jeździć do Mucharza przez Wadowice lub Zembrzyce, a to kilkanaście kilometrów.

Na budowę drogi brakuje pieniędzy: w poprzednich latach nie wykorzystano wszystkich przyznanych środków, wróciły one do budżetu państwa. w tym roku na budowę zbiornika przeznaczono 80 mln złotych, z których wykonana miała być właśnie droga łącząca Świnną Porębę z Gołębiówką i Brańkówką. Pieniądze poszły jednak na trasę łączącą Stryszów z Zembrzycami.

Zbiornik wodny w Świnnej Porębie jest trwającą od 1986 roku inwestycją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zlokalizowany jest  w powiatach wadowickim i suskim, na terenach gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Rozciąga się od miejscowości Świnna Poręba do Zembrzyc na długości około 11 km. Ma mieć pojemność ponad 160 mln m³ i powierzchnię 1,35 tys. ha przy maksymalnym spiętrzeniu.

Zbiornik Świnna Poręba będzie mieć charakter wielofunkcyjny. Będzie chronił przed powodzią dolinę Skawy i Wisły (m.in. Kraków), ale też jego zadaniem będzie zabezpieczać przed skutkami suszy poprzez wyrównanie przepływu wody w rzece. Retencja wód Skawy obniży kulminacyjną falę powodziową w przekroju Krakowa do 40 cm. Pierwszy test zbiornik przeszedł podczas powodzi w 2010 roku zbiornik, przyjmując ponad 60 mln m³ wody i zmniejszając tym samym falę powodziową na Wiśle, która przeszła przez Kraków.

To wszystko ładnie wygląda na papierze. Aby funkcjonowało, trzeba w końcu zakończyć jego budowę i oddać do użytku…

(MG)
(zdjęcie: Skanska)