Tak dla Odry, Tak dla Polski

Czy czekamy biernie na kolejną powódź?

[ Gospodarka Wodna nadal potrzebuje interwencji ABW.  J.B. ]

z:   http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=103

http://www.radakapitanow.pl/images/news/kotlarnia.jpg

W artykule „Komu się powodzi na… powodzi” poruszaliśmy temat zabezpieczenia Dorzecza Odry przed powodzią i zupełnie (wówczas) nie rozpoczętych inwestycji głównych tego programu (m.in. zbiornika Racibórz Dolny) ale sowitych wynagrodzeń pobieranych przez „specjalistów”, mających zapewnić bezpieczeństwo ludziom doświadczonym przez żywioł w 1997 oraz 2010 roku.

Wokół Zbiornika Racibórz znów zaczyna robić się medialny szum: jedni (inwestor RZGW Gliwice) twierdzą, że wszystko idzie zgodnie z planem – inni (mieszkańcy terenów zalanych w obu powodziach) domagają się interwencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Przypomnieć warto, ze zbiornik ten – planowany po 1997 roku jako wielofunkcyjny (czyli napełniony wodą) – jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności został przekwalifikowany na „suchy polder”. W obszarze czaszy zbiornika wydano przedsiębiorcom 50-letnie koncesje na wydobycie kruszywa, które miast być budulcem zapory czołowej i wałów bocznych stało się przedmiotem zyskownego handlu. Wały wznoszono zaś z materiału, który według opinii specjalistów nie powinien mieć kontaktu z wodą (kopalniane odpady: łupek i skała płonna).

W kraju, który zasoby wody słodkiej ma (według słów byłego wiceministra Stanisława Gawłowskiego) na poziomie Egiptu budowanie „suchych” zbiorników za ciężkie pieniądze zakrawa na sabotaż gospodarczy. Zjawiskiem znacznie bowiem gorszym w skutkach niż powódź jest susza, gdyż jej oddziaływanie w czasie jest o wiele dłuższe niż powódź. Przekonaliśmy się o tym dobitnie w roku 2015, a rok bieżący jest niewiele lepszy. Mści się także spuszczanie wody z istniejących zbiorników retencyjnych jesienią w celu „odsłonięcia żerowisk ptakom brodzącym”. Przy kolejno po sobie następujących, niemal bezśnieżnych zimach, taka gospodarka wodą okazała się zabójcza.

Podczas powodzi w roku 2010 celowo zalano część Koźla, aby „uratować” inne rejony. Mieszkańcy zalanych dzielnic toczą do dziś spór zbiorowy z gminą i powiatem Kędzierzyn-Koźle za celowe doprowadzenie do zniszczeń na zalanych terenach. Według „specjalistów” nie było innej możliwości. Rzeczoznawca wykonał ekspertyzę, która określiła jednoznacznie, że taka ilość wody była niezwykle trudna do opanowania. Określił ilość wody, która wpłynęła na przestrzeń za wałami. W ciągu doby mogło to być szacunkowo 25 mln metrów sześciennych, a trzeba pamiętać, że powódź trwała dwa dni. Szacuje się, że w gminie zostało zalanych 48 tys. hektarów. Zatem może to być w granicach 48 mln metrów sześciennych ( http://lokalna24.pl)

Tymczasem od wielu lat – niezależnie od realizowanego w ślimaczym tempie Zbiornika Racibórz – odłogiem leży miejsce, które mogłoby niemal w całości przejąć tę ilość wody, nad którą „nie można było zapanować” w roku 2010. Mowa o wyrobisku położonym w pobliżu Kotlarni. 27 marca 2008 roku pomiędzy spółką KP Kotlarnia, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisane zostało porozumienie w sprawie projektu budowy zbiornika wodnego Kotlarnia. Sztuczne jezioro ma być zasilane wodami rzeki Bierawki, zajmować powierzchnię 950 hektarów i mieć pojemność całkowitą 40,58 milionów metrów sześciennych. Dzięki adaptacji wyrobiska na nowe cele ma ono się stać w przyszłości atrakcyjnym terenem pod względem przyrodniczym i rekreacyjno-wypoczynkowym. Niestety – do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych działań w tym kierunku a nowa prezes KZGW – Iwona Koza – orzekła, że „po 2019 roku przyjrzymy się tematowi uzyskania retencji 42 mln m3 wody przy Odrze”. Budowa zbiornika Kotlarnia to najtańsza obecnie w Polsce retencja wody – rzędu 1,68 zł za 1 m3.

Nad czym zastanawiać się przez tyle lat? Czy w obliczu przywołanych powyżej faktów mamy biernie czekać na kataklizm typu: pożar, susza, powódź?

Parametry charakterystyczne dla zbiornika Kotlarnia:

1 Pojemność docelowa zbiornika (zbiornik A+ zbiornik B+ teren planowanej eksploatacji złoża) to ok. 42 mln m3 retencjonowanej wody
2 Zbiornik przywróci naturalne stosunki wodno-gruntowe a tym samym funkcjonalność przyrodniczą terenu
3 Zbiornik obniży falę powodziową na rzece Odrze i ochroni tereny gminy Bierawa
4 Zbiornik może w przyszłości znacznie podnieść bezpieczeństwo terenów gminy Kuźnia Raciborska zalewanych przez rzekę Ruda
5 Zbiornik poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zapobiegnie katastrofom ekologicznym na miarę pożaru lasów w rejonie Kuźni raciborskiej w 1992 roku
6 Zbiornik poprawi bioróżnorodność środowiska i powstrzyma erozję w obszarze Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich
7 Zbiornik zapewni alimentowanie przepływów niskich na rzece Odrze

kpt. ż.ś. Andrzej Podgórski
foto: www.koloostoja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *