Tak dla Odry, Tak dla Polski

Protest przeciw likwidacji Urzędów Żeglugi Śródlądowej

za:  http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=75

Protest przeciw likwidacji Urzędów Żeglugi Śródlądowej

kpt. ż.ś. Andrzej Podgórski

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie obecny rząd “dopchnie kolanem” fatalny projekt reformy gospodarki wodnej autorstwa Pana Gawłowskiego, w myśl którego wbity zostanie ostatni gwóźdź do trumny polskiej żeglugi śródlądowej. Po całkowitym zdewastowaniu dróg wodnych w Polsce nastąpi teraz likwidacja Urzędów Żeglugi Śródlądowej – jedynej instytucji niezależnej od Ministra Środowiska (któremu powierzono dbałość o drogi wodne), zapewniającej bezpieczeństwo żeglugi i – co najważniejsze – kontrolę parametrów dróg wodnych stosownie do ich klasy, odpowiedniego oznakowania, wyposażenia śluz, portów i przystani.

Gawłowski chce koniecznie wejść w buty innego ministra, gdyż Urzędy Żeglugi Śródlądowej podlegają resortowi transportu i nie maja nic wspólnego z gospodarką wodną. W ten sposób nikt i nic nie stanie Gawłowskiemu na przeszkodzie, aby część wód powierzchniowych sprzedać w prywatne ręce (jak Osobowice we Wrocławiu) a resztę obłożyć takimi opłatami, że nie tylko żegluga ale i elektrownie wodne, rybactwo śródlądowe, zakłady korzystające z wody do celów technologicznych padną na przysłowiowy pysk. Takie sprzątanie przed wyprzedażą…

Kto chce przyłączyć się do protestu, który składamy na ręce Pani Premier – niech pobierze wzór pisma http://www.radakapitanow.pl/doc/Premier ws UZS.doc (ew. dokona poprawek własnych) i wyśle na adres Kancelarii Premiera.

kpt. ż.ś. Andrzej Podgórski
rzecznik Rady Kapitanów