Tak dla Odry, Tak dla Polski

Stopień Siarzewo na Wiśle: ekoterror górą

[Teraz poznamy co jest wart nowy minister. J.B.]

za:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2231

tama_1

W czwartek, 28 stycznia 2016 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Włodzimierz Ciepły odmówił wydania zgody na budowę nowego stopnia w Siarzewie na dolnej Wiśle. Decyzję, w której odmówił zgody na realizację przedsięwzięcia uzasadnił dwiema przesłankami:

1. Nowy stopień istotnie negatywnie oddziaływałby na cele ochrony wód powierzchniowych, a nie został umieszczony w dokumentach planistycznych dla dorzecza Wisły na listach inwestycji służących nadrzędnemu interesowi publicznemu.

2. Przedsięwzięcie naruszałoby art. 6 Dyrektywy Siedliskowej oraz art. 34 Ustawy o ochronie przyrody w związku z niemożliwymi do uniknięcia i zrekompensowania oddziaływaniami na integralność obszarów i spójność sieci Natura 2000.

Wydając decyzję odmowną Organ wykazał, że przedsięwzięcie mogłoby znacząco negatywnie oddziaływać nie tylko na kilka obszarów Natura 2000 w dolinie dolnej Wisły, ale również na wiele Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk w dorzeczu górnej Wisły. Zdaniem Organu wnioskodawca nie wykazał, że dla przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez inwestora nie ma alternatyw, które spełniałyby deklarowany cel, a jednocześnie nie stanowiłyby zagrożenia dla Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *