Tak dla Odry, Tak dla Polski

Trochę do przodu, a trochę do tyłu

Jacek Bezeg

Najbardziej mnie ostatnio ucieszyło, że kapitanów ze Stowarzyszenia Rada Kapitanów pokazują tu i ówdzie. Wysłuchują w radiach, pokazują w telewizjach. Co prawda nie za wielu rozumie o czym opowiadają i do czego przekonują, ale na początek dobre i to, że dziennikarze wiedzą, iż żegluga to coś ważnego.

Jest nadzieja, że z czasem i przeciętny obywatel „zajarzy”, że rzeka to nie tylko miejsce do spacerowania wzdłuż wody, ale przede wszystkim rodzaj naturalnej trasy komunikacyjnej, której nie trzeba budować, bo jest już od dawna, a wystarczy tylko trochę o nią zadbać, by stała się czymś bardzo przyjaznym.

Sprawy Zbiornika Racibórz wydają się ruszać z miejsca. W RZGW Gliwice otwarto oferty złożone na przetarg.

http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/the-news/1769-informacja-nt-otwarcia-ofert-dla-kontraktu-a1-4-dokonczenie-budowy-suchego-zbiornika-przeciwpowodziowego-raciborz-dolny-contract-a1-4-finishing-off-the-construction-of-raciborz-dolny-dry-polder

Zostanie wybrana firma, która naprawi to, co Dragodas namieszał. Przykro jest tylko z tego powodu, że nie udało się wrócić do pierwotnej koncepcji zbiornika retencyjnego, tak potrzebnego odrzańskiej żegludze. Kiedy powstaną śluzy klasy IV, a więc większe i popłynie trochę więcej „obiektów” potrzeba takiego zbiornika stanie się wręcz paląca. Pozostaje więc mieć nadzieje, że budowa zbiornika suchego prowadzona będzie tak, by przekształcenie go w zbiornik retencyjny było możliwe i niezbyt kosztowne.

Plany kanału łączącego Odrę z Dunajem i stanowiącego istotną część Międzynarodowej Drogi Wodnej E 30 nie są chyba jeszcze skonkretyzowane. Istnieje wersja omijająca zbiornik, lecz ta prowadząca przez wydaje się bardziej naturalna. Przed projektantami i hydrologami jest trochę skomplikowanych problemów do rozwiązania. W dodatku większość na wczoraj, a podjęte decyzje zadecydują o losach pokoleń.

Poważne zadania staną też wkrótce przed moim ulubionym ministrstwem z Żeglugą Śródlądową w nazwie. Ustawa Prawo Wodne otrzymała podpis Prezydenta.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1529

Rozpoczną się więc reorganizacje i organizacje. Powstanie przedsiębiorstwo Wody Polskie pobierające haracz nawet od każdej szklanki wypitej herbaty, lecz z pieniędzy tak zebranych finansujące doprowadzenie do stanu kwitnącego (nie mylić z zakwitem) nasze rzeki, kanały i jeziora, a nawet strumyki. Trochę mnie niepokoi zasada, że każdy kto wodę używa musi za nią zapłacić, bo nie jestem pewien jak zostaną potraktowane elektrownie wodne. Trudno co prawda powiedzieć, że one wodę zużywają, bo po krótkim pobycie w ich wnętrzu powraca ona do „środowiska” w dodatku trochę oczyszczona na wejściowych sitach i nieco natleniona przez turbiny. Jednak jeżeli ustawodawca tego wszystkiego nie doceni i pozwoli się ponieść fantazji, to może się okazać, że z najlepszych (najszybszy czas uruchomienia) staną się najgorszymi, bo cena ich produktu będzie wyższa niż cena prądu z elektrowni atomowych. (Ciągle pojawiają się plotki o konieczności ich budowy pomimo tego, że wszyscy rozsądni z takich źródeł energii rezygnują.)

Zobaczymy jak się to wszystko uda.

Łodziarze”, nadzieje na lepsze jutro wiążą z mającym nastąpić przekazaniem właściwemu ministrowi władzy nad śródlądowymi drogami wodnymi. Zainteresowany, bo zobowiązany do utrzymania ich we właściwym stanie pozwoli im na bezpieczne i rzetelne wykonywanie ich pracy. Zarabianie na chleb, a nawet rozmaite dodatki do niego. Skończy się praca u obcych. Będą bliżej domu. Dotychczasowi tych szlaków administratorzy byli wszak bardziej zainteresowani dobrym samopoczuciem rozmaitych zwierzątek wody te i ich okolice zamieszkujących, niż towarową czy pasażerską żeglugą śródlądową. Kiedy swego czasu pisałem do nich, że oznakowanie toru wodnego jest wadliwe lub wręcz nie istnieje, odpowiedziano mi, że za oznakowanie wysokości nad torem wodnym linii wysokiego napięcia odpowiadają Polskie Sieci Energetyczne, a wysokości przejść pod mostami powinna zmierzyć i odpowiednie znaki zawiesić Krajowa Dyrekcja Dróg.

Teraz powinno być lepiej.

Teraz będzie lepiej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *